POMAGAM, Wiem jak!

POMAGAM, Wiem jak!

Głównym celem kolejnej, 4 już edycji (2024/2025) naszego projektu jest dostosowanie i podniesienie kwalifikacji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością (całościowe zaburzenia rozwoju – ZA, autyzm). Projektem obejmiemy 815 OSÓB (członków rodzin osób niepełnosprawnych, nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów i inne osoby bezpośrednio zaangażowane w proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, również na poziomie edukacyjnym) z obszaru całej Polski.

Przewidywany koszt udziału w 4 dniach szkoleniowych (30 godzin zegarowych/40 godzin dydaktycznych): 175zł.

Projekt realizowany jest do marca 2025 roku.

 

 

I. SZKOLENIA DLA RODZICÓW

RODZICE będą mieli możliwość zwiększenia swojej wiedzy dotyczącej niepełnosprawności dziecka, a także zdobycia umiejętności praktycznych pozwalających na:

 • stworzenie w domu efektywnego środowiska terapeutycznego,
 • radzenie sobie z własnym stresem i frustracją związaną z niepełnosprawnością dziecka,
 • poznanie możliwości prawnych w kontaktach z instytucjami,
 • radzenie sobie z trudnymi zachowaniami dzieci,
 • rozmawianie z dzieckiem o jego niepełnosprawności,
 • zwiększenie wiedzy o chorobach współistniejących,
 • nabycie umiejętności planowania terapii i treningu komunikacji dziecka,
 • wsparcie nastolatka w spektrum.

Rodzicom zaproponujemy do wyboru 4 dni szkoleniowe (moduły) spośród 5 różnych szkoleń w zależności od grupy odbiorców:

 • wieku dzieci i rozpoznania (diagnozy- autyzm lub zespół Aspergera),
 • jak dawno postawiona była diagnoza, rodzice małych lub starszych dzieci, rodzice dzieci z autyzmem/ zespołem Aspergera, bezpośrednio po diagnozie, przed wyborem terapii lub rodzice, którzy już prowadzą terapię.

Każdy z uczestników będzie mógł wziąć udział w JEDNYM bloku. Blok to 4 dni szkoleniowe (30 godz. zegar./ 40 godz. dydaktycznych).

II. SZKOLENIA DLA KADRY- TERAPEUTÓW/ PEDAGOGÓW/ PSYCHOLOGÓW/ LOGOPEDÓW

KADRA pracującej z osobami z CZR-  poszerzy wiedzę oraz zwiększy kompetencje w zakresie:

 • rozwijania umiejętności komunikacyjnych dzieci,
 • radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci w warunkach zajęć indywidualnych i grupowych,
 • prowadzenia zajęć grupowych dla dzieci ze spektrum autyzmu z naciskiem na nabywanie umiejętności społecznych,
 • wykorzystania VB-MAPP- narzędzia do oceny umiejętności oraz pisania programów, nabędzie umiejętności planowania terapii i treningu komunikacji dziecka,
 • uczenia płynności (nauczania precyzyjnego, budowania systemu kart, procedury uczenia bez błędu, najbardziej efektywnych sposobów zbierania danych),
 • rozmawiania o niepełnosprawności z dzieckiem i z grupą rówieśniczą, rozwiązywanie konfliktów w grupie.

Każdy z uczestników będzie mógł wziąć udział w JEDNYM bloku, w zależności od swojego doświadczenia oraz zainteresowań tematycznych. Blok to 4 dni szkoleniowe (30 godz. zegar./ 40 godz. dydaktycznych).

Bloki szkoleniowe:

BLOK 1. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych – „od dźwięku do myślenia”

 • 4 dni.

BLOK 2. Stosowana Analiza Zachowania sposobem na efektywną edukację

 • Stosowana Analiza Zachowania- 2 dni,
 • Zachowania trudne- czyli niepoprawne kontekstowo- skuteczne interwencje w nurcie współczesnej Stosowanej Analizy Zachowania- 2 dni.

BLOK 3. Ocena i uczenie wczesnych umiejętności komunikacyjnych małych dzieci

 • VB-MAPP – behawioralne narzędzie konstruowania programów terapeutycznych i mierzenia wyników terapii, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności językowych- 2 dni,
 • Uczenie do płynności (nauczania precyzyjnego, budowania systemu kart, procedury uczenia bez błędu, najbardziej efektywnych sposobów zbierania danych)- 1 dzień,
 • Metoda zachowań werbalnych- jak we współczesnej Stosowanej Analizie Zachowania uczyć na fundamencie pozytywnych emocji?- 1 dzień.

BLOK 4. Dzieci w wieku szkolnym oraz młodzież z zespołem Aspergera

 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci szkolnych- 2 dni,
 • Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole masowej – 1 dzień,
 • Praca terapeutyczna z nastolatkiem w spektrum -1 dzień.

BLOK 5. Dziecko w przedszkolu 

 • Niezbędnik nauczyciela w przedszkolu- 1 dzień,
 • Nauka zabawy – 1 dzień,
 • Potęga odwrażliwiania -1 dzień,
 • TUS dla maluchów -1 dzień.

BLOK 6. Zachowania problemowe u osób w spektrum autyzmu

 •  Zachowania trudne- czyli niepoprawne kontekstowo- skuteczne interwencje w nurcie współczesnej Stosowanej Analizy Zachowania- 3 dni,
 • Jak ogarnąć klasę – 1 dzień.

UWAGA: 3- dniowe Trudne Zachowania w BLOK 6 od 2- dniowych w BLOKU 2 różnią się:

– rozszerzeniem niektórych kwestii,

– dodatkowymi procedurami,

– ilością ćwiczeń oraz dodatkową sesją Q&A (pytania od uczestników dotyczące treści szkolenia i ich indywidualnych przypadków).

BLOK 7.  Stosowana Analiza Zachowania- jak UCZYĆ, żeby NAUCZYĆ

 • Stosowana Analiza Zachowania- 3 dni,
 • Uczenie precyzyjne – 1 dzień.

NOWOŚĆ:

BLOK 8. Praca z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

 • Trening Umiejętności Społecznych dla osób dorosłych – 2 dni,
 • Etyka w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną – 1 dzień,
 • Funkcjonalna edukacja podstawą godnego życia – 1 dzień.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

 1. Wybierz interesujący Cię blok.
 2. Sprawdź czy odpowiadają Ci wszystkie 4 terminy spotkań.
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line na dany termin.
 4. Czekaj na mailowe potwierdzenie zapisu wraz z informacjami o płatności.

Formularz zgłoszeniowy nie jest formularzem kontaktowym. W przypadku pytań, prosimy o kontakt na mail: [email protected].

Przypominamy:

 1. Uczestnik projektu będzie mógł skorzystać tylko z JEDNEGO Bloku szkoleniowego.
 2. Koszt udziału w projekcie wynosi 175 zł.
 3. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest uczestnictwo we wszystkich 4 dniach szkoleniowych, składających się na dany Blok oraz dopełnienie pozostałych wymaganych formalności (wskazanych w regulaminie w § 6).