WAKACJE !!!         REKRUTACJĘ do grup TUS- TRENING UMIEJĘTNOSCI SPOŁECZNYCH , wznowimy 28.08  !

Kim jesteśmy

Fundacją, która specjalizuje się w diagnostyce i skutecznym uczeniu dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jest nas blisko 100 psychologów, psychoterapeutów, pedagogów specjalnych, analityków zachowania, psychiatrów, logopedów i fizjoterapeutów. Uczymy tak, aby nauczyć dzieci potrzebnych umiejętności życia. Dzielimy się dobrymi praktykami i skutecznymi metodami terapii, szkolimy polskich specjalistów.

Jak uczymy

Tworzymy indywidualne i grupowe programy terapeutyczne, w tym pozaszkolny program dla ponad  80 dzieci z Zespołem Aspergera. Uczymy w małych grupach, z indywidualnie dopasowanymi zajęciami i wyspecjalizowaną kadrą w każdej placówce. W Centrum Terapii diagnozujemy i wspieramy terapią dzieci i ich rodziców, ucząc, jak utrwalać efekty terapii w domowych warunkach. Uczymy w tzw. podejściu verbal behavior, stawiając na rozwój umiejętności komunikacyjnych.

Metody terapii

Stosujemy sprawdzone naukowo metody i narzędzia. Pracujemy w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania, która koncentruje się na osiąganiu i mierzeniu rezultatów terapii. Opieramy się na doświadczeniach ekspertów i ośrodków, m.in. PaTTAN w Pensylwanii oraz dr Marka Sundberga, autora VB-MAPP – programu do oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju. To narzędzie wspólnie z Fundacją Scolaris przetłumaczyliśmy i udostępniliśmy polskim specjalistom w 2015 roku.

Scolar w liczbach

450
diagnoz rocznie
300
dzieci w stałej terapii
5
placówek
100
terapeutów
2000
VB-MAPP w Polsce

AKTUALNOŚCI

POMAGAM! – Wiem jak!

Ruszamy z naszym programem szkoleń dla otoczenia osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, finansowanym z środków PFRON. To już 3 edycja.

SAMODZIELNOŚĆ DAJE SZANSĘ

Projekt zwiększający samodzielność 24 dorosłych osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju, współfinansowany z środków PFRON.

Wszystkie wiadomości