BLOK 8

BLOK 8. Praca z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

W ramach bloku proponujemy następujące tematy:

  1. Trening Umiejętności Społecznych dla osób dorosłych- 2 dni,
  2. Etyka w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną- 1 dzień,
  3. Funkcjonalna edukacja podstawą godnego życia- 1 dzień.

PROGRAM POSZCZEGÓLNYCH DNI SZKOLENIOWYCH:

1-2 DZIEŃ Trening Umiejętności Społecznych dla osób dorosłych

Prowadzący: Patrycja Choińska- terapeuta, od kilku lat prowadząca projekty „Samodzielność daje szansę” oraz klub „Jestem ZA” w ramach Fundacji Scolar

Czas szkolenia: 2 dni w godz. 9.00- 16.30

PROGRAM:

1. Na czym polega TUS.
2. Jak dobrać uczestników grupy, czym się kierować, na co zwrócić uwagę.
3. Organizacja zajęć- jak prowadzić dobry TUS.

3 DZIEŃ Etyka w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

Prowadzący: Marta Sierocka-Rogala superwizor BCBA, logopeda, pedagog, dyrektor programowy Fundacji SCOLAR i SCOLARIS

Czas szkolenia: 1 dzień w godz. 9.00- 16.30

PROGRAM:

1. Prawo do efektywnej terapii.
2. Wsparcie a uczenie.
3. Możliwość podejmowania wyborów.
4. Motywacja.
5. Dlaczego nie powinno się bazować na bodźcach awersyjnych czy wzmocnieniu negatywnym.

4 DZIEŃ Funkcjonalna edukacja podstawą godnego życia

Prowadzący: Marta Sierocka-Rogala superwizor BCBA, logopeda, pedagog, dyrektor programowy Fundacji SCOLAR i SCOLARIS

Czas szkolenia: 1 dzień w godz. 9.00- 16.30

PROGRAM:

1. Kluczowe umiejętności zapewniające bezpieczne i szczęśliwe życie.
2. Umiejętności samoobsługowe.
3. Kontekst wyznacza program.
4. Narzędzia do oceny i planowania.
5. Musi umieć – Powinien umieć – Może umieć.

GRUPA 1

Data: sierpień- wrzesień 2024

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line

SZCZEGÓŁY DOT. FORMULARZA ZAPISÓW W POŁOWIE CZERWCA

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

  1. Wypełnij formularz on-line.
  2. Czekaj na zwrotną wiadomość mailową (zwykle trwa to kilka minut).
  3. Postępuj zgodnie z instrukcją w otrzymanym mailu.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na mail: [email protected].

Przypominamy:

  1. Uczestnik projektu może skorzystać tylko z JEDNEGO Bloku szkoleniowego.
  2. Koszt udziału w projekcie wynosi 175 zł.
  3. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest uczestnictwo we wszystkich 4 dniach szkoleniowych, składających się na dany Blok oraz dopełnienie pozostałych wymaganych formalności (wskazanych w regulaminie w § 6).