BLOK RODZICE- AUTYZM

RODZICE- Autyzm- POMAGAM, Wiem jak!

Zapraszamy do udziału w projekcie „POMAGAM. Wiem jak!”.

Oferujemy szkolenia: w 90% finansowane z funduszy PFRON.

Koszt uczestnictwa w 4 dniowym bloku szkoleniowym wynosi 175 zł.

Tematy szkoleń:

Od diagnozy do terapii- autyzm- 1 dzień

Prowadzący: Klaudia Mońka- psycholog i terapeuta behawioralny pracujący w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania. Z  Fundacją SCOLAR związana od 2014 roku – prowadzi terapię indywidualną, grupową, Treningi Umiejętności Społecznych oraz warsztaty dla rodziców. W Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym SCOLAR (Bielany) sprawuje funkcję dyrektora.

Czas szkolenia: 1 dzień w godz 9.00-16.30 

PROGRAM:

 1. Omówienie objawów ze spektrum autyzmu.
 2. Etiologia i jej wpływ na terapię.
 3. Mam diagnozę i co dalej? Kwestie formalne (do czego moje dziecko ma prawo) i praktyczne (wybór właściwej placówki).
 4. Cechy dobrej terapii.
 5. Wiodące i wspomagające metody terapeutyczne.
 6. Co stosowana analiza zachowania wnosi do edukacji.

Trudności i wsparcie dziecka w spektrum- radzenie sobie w trudnych sytuacjach życiowych- 1 dzień

Szkolenie  o praktycznych sposobach zapobiegania tzw. zachowaniom „trudnym” i metodom kształtowania prawidłowych wzorców zachowań u dzieci. Krzyk, płacz, odmowa, agresja oraz inne zachowania niepożądane dziecka zakłócają przebieg zajęć edukacyjnych. Jak właściwie na nie reagować? W jaki sposób skutecznie rozwijać pożądane zachowania?

Prowadzący: Weronika Nowak- terapeuta behawioralny, dyrektor szkoły Fundacji Scolar.

Czas szkolenia: 1 dzień w godz. 9.00-16.30  

PROGRAM:

1. Zachowania „trudne”- co to takiego?
2. Czy to zachowanie to jeszcze norma?
3. Uczymy się obserwować i analizować zachowanie dziecka.
4. W jaki sposób się uczymy i co z tego mamy- wzmacnianie i karanie.
5. 7 „magicznych” kroków do kontroli poleceniowej.
6. Co zrobić, aby nie wybuchł pożar- „magiczne” narzędzia.
7. Pożar wybuchł… co dalej?
8. Co, jeśli występuje bunt na pokładzie podczas:

 • zabawy,
 • ubierania,
 • zasypiania,
 • jedzenia i picia,
 • mycia i innych czynności higienicznych.

9. Kiedy prosić o pomoc?
10. W grupie raźniej- burza mózgów.

Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu. Współpraca z lekarzem psychiatrą w kompleksowej terapii dziecka- 1 dzień

Najnowsze badania pokazują, że 83% dzieci ujawniających zaburzenia ze spektrum autyzmu współwystępuje co najmniej jedno inne zaburzenie np. neurologiczne, psychiczne, somatyczne, inne.

Prowadzący: lek. med. Ewa Urbanowicz psychiatra dzieci i młodzieży, diagnosta zaburzeń ze spektrum autyzmu w Fundacji SCOLAR, diagnosta i terapeuta w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Ich Rodzin

Czas szkolenia: 1 dzień w godz. 9.00-16.30  

PROGRAM:

1. Praktyka medyczna dotycząca osób ujawniających objawy ze spektrum autyzmu (ASD)- Evidence Based Medicine.

2. Wybrane zaburzenia psychiczne, zachowania oraz neurorozwojowe współistniejące z ASD i farmakologii:

 • Tiki, Zespół Gilles de la Tourette’a,
 • Zespól nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD),
 • Zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne,
 • Zaburzenia lękowe,
 • Zaburzenia nastroju,
 • Zaburzenia psychotyczne,
 • Zaburzenia snu,
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, mieszane zaburzenia),
 • Zachowania agresywne i autoagresywne,
 • Zaburzenia napadowe.

3. Rola stresu psychospołecznego- jak pomóc, by otoczenie osoby z ASD było postrzegane jako bezpieczne?

4. ASD – rola multidyscyplinarnej pomocy medycznej, np. neurologicznej, audiologicznej, okulistycznej, alergologicznej, gastroenterologicznej.

Metoda zachowań werbalnych- planowanie terapii i trening komunikacji małego dziecka- 1 dzień

Prowadzący: Joanna Mikołajczyk psycholog, analityk zachowania BCBA, superwizor BCBA

Czas szkolenia: 1 dzień w godz. 9.00-16.30 

PROGRAM:

1. Komunikacja priorytetem w terapii małego dziecka:

 • Wyznaczanie celów terapeutycznych zgodnie z analizą funkcjonalną języka Skinnera,
 • Kształtowanie mowy u małych dzieci nieposiadających umiejętności echowych.

2. Jak nie stać się bodźcem awersyjnym?

 • Parowanie,
 • Odruchowe operacje motywacyjne,
 • Czego unikać w terapii małego dziecka,
 • 7 kroków do kontroli poleceniowej wg Roberta Schramma.

3. Efektywne uczenie małego dziecka:

 • Uczenie bez błędów,
 • Dobór podpowiedzi,
 • Korygowanie błędów w trakcie nauki,
 • Transfer – wycofywanie podpowiedzi,
 • Uczenie w środowisku naturalnym (Natural Environment Teaching).

4. Pierwsze cele w terapii małego dziecka:

 • Mandy – skuteczne uczenie komunikacji,
 • Budowanie wspólnej uwagi,
 • Kształtowanie reakcji na imię,
 • Programy: „Przejście”, „Poczekaj”, „Oddawanie wzmocnień”.

GRUPA 1- szczegóły sierpień

Data: prawdopodobnie wrzesień/ październik

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: online

ZAPISY w okolicach sierpnia

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

 1. Wypełnij formularz on-line.
 2. Czekaj na zwrotną wiadomość mailową (zwykle trwa to kilka minut).
 3. Postępuj zgodnie z instrukcją w otrzymanym mailu.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na mail: [email protected].

Przypominamy:

 1. Uczestnik projektu może skorzystać tylko z JEDNEGO Bloku szkoleniowego.
 2. Koszt udziału w projekcie wynosi 175 zł.
 3. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest uczestnictwo we wszystkich 4 dniach szkoleniowych, składających się na dany Blok oraz dopełnienie pozostałych wymaganych formalności (wskazanych w regulaminie w § 6).