BLOK 7

BLOK 7. Stosowana Analiza Zachowania- jak UCZYĆ, żeby NAUCZYĆ

W ramach bloku proponujemy następujące tematy:

  1. Stosowana Analiza Zachowania- 3 dni,
  2. Uczenie precyzyjne – 1 dzień.

PROGRAM POSZCZEGÓLNYCH DNI SZKOLENIOWYCH:

1-3 DZIEŃ Stosowana Analiza Zachowania

W ramach Stosowanej Analizy Zachowania wykorzystujemy procedury, które wywodzą się z praw rządzących zachowaniem człowieka. Dzięki nim uczymy dzieci zachowań potrzebnych do niezależnego życia, adekwatnych społecznie umiejętności oraz niwelujemy problemy społeczne

Prowadzący: Weronika Nowak- terapeuta behawioralny, dyrektor szkoły Fundacji Scolar

Czas szkolenia: 3 dni w godz. 9.00- 16.30

PROGRAM:

1. Stosowana Analiza Zachowania- dawniej, a teraz. Odrobina historii.
2. Spektrum- charakterystyka.
3. Co powoduje że tak się zachowujemy? O czteroelementowej zależności.
4. Wzmacnianie i najważniejsze zasady.
5. Karanie i jego rodzaje – czy karaniem możemy nauczyć?
7. Jak uczyć nowych zachowań? O podpowiedziach i transferze.
8. Parowanie.
9. Efektywne techniki i narzędzia nauczania.
10. Uczenie bez błędu.
11. Trening różnicowania i jego możliwości.
12. Łańcuchy zachowań.
13. Uczenie samodzielności i zabawy – plany aktywności.
14. Uczenie komunikacji- funkcjonalna analiza języka i zachowania werbalne.
15. Podstawy wprowadzania AAC.
16. Zachowania trudne. Techniki proaktywne i reaktywne.
17. Narzędzia do oceny różnych umiejętności.
18. Ustalanie priorytetów podczas pisania programów.
19. Rola nauczyciela wspomagającego ucznia w grupie.
20. Etyka w pracy terapeutycznej.

4 DZIEŃ Uczenie precyzyjne

Prowadzący: Michalina Korzeniewska pedagog specjalny, analityk zachowania BCBA, nauczyciel w szkole Fundacji Scolar

Czas szkolenia: 1 dzień w godz. 9.00- 16.30

PROGRAM:

1. Zapoznanie się z podstawowymi założeniami Nauczania Precyzyjnego:
– budowaniem płynności,
– korzystaniem z wykresów do wyznaczania celów terapii i dokonywania zmian w sposobie uczenia.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

  1. Wypełnij formularz on-line.
  2. Czekaj na zwrotną wiadomość mailową (zwykle trwa to kilka minut).
  3. Postępuj zgodnie z instrukcją w otrzymanym mailu.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na mail: [email protected].

Przypominamy:

  1. Uczestnik projektu może skorzystać tylko z JEDNEGO Bloku szkoleniowego.
  2. Koszt udziału w projekcie wynosi 175 zł.
  3. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest uczestnictwo we wszystkich 4 dniach szkoleniowych, składających się na dany Blok oraz dopełnienie pozostałych wymaganych formalności (wskazanych w regulaminie w § 6).

GRUPA 1 (ON-LINE):

08-09.06
1-2 dzień: Stosowana Analiza Zachowania
15.06
3 dzień: Stosowana Analiza Zachowania
16.06
4 dzień: Uczenie precyzyjne

GRUPA 1

Data: 08 czerwca- 16 czerwca 2024

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line