Przedszkola Autyzm

Przedszkola

Prowadzimy 2 przedszkola w trybie dziennym oraz 1 zespół przedszkolny w trybie popołudniowym. Łącznie uczymy 54 przedszkolaków, każdy jest pod opieką swojego terapeuty prowadzącego. Każde dziecko diagnozujemy na początku narzędziem VB-MAPP, aby opracować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, a dalej sprawdzać i mierzyć jego postępy w nauce. Dzieci uczestniczą w intensywnej terapii indywidualnej i grupowej. Ta ostatnia odbywa się w grupach 4-osobowych, prowadzonych przez dwóch terapeutów. Uczymy wszystkich umiejętności społecznych: funkcjonowania w grupie, reagowania na polecenia do grupy oraz wspólnej zabawy. Zależy nam, aby dzieci lubiły się uczyć, nauczyły się i cieszyły się nauką.  

Przedszkola prowadzą bezpłatne szkolenia dla Rodziców, które uczą ich, jak utrwalać efekty nauki dziecka w domu. Z każdym Rodzicem regularnie kontaktuje się terapeuta prowadzący dziecka. Raz w miesiącu odbywają się spotkania, także z logopedą i terapeutami grupowymi.

Nasze przedszkola

Kadra

Każda placówka ma pełną kadrę specjalistów: psychologów, terapeutów, pedagogów, analityków zachowania, logopedów i fizjoterapeutów. Łącznie zatrudniamy i współpracujemy z ponad 100 specjalistami. Terapeuci pracują pod stałą superwizją wewnętrznych i zewnętrznych superwizorów, regularnie uczestniczą w szkoleniach rozszerzających wiedzę i kwalifikacje zawodowe do pracy z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.