Przedszkola

Przedszkola

Prowadzimy 2 przedszkola. Łącznie uczymy 43 przedszkolaków, każdy jest pod opieką swojego terapeuty prowadzącego. Każde dziecko diagnozujemy na początku narzędziem VB-MAPP, aby opracować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, a dalej sprawdzać i mierzyć jego postępy w nauce. Dzieci uczestniczą w intensywnej terapii indywidualnej i grupowej. Ta ostatnia odbywa się w grupach 6-osobowych, prowadzonych przez czterech terapeutów. Uczymy wszystkich umiejętności społecznych: funkcjonowania w grupie, reagowania na polecenia do grupy oraz wspólnej zabawy. Zależy nam, aby dzieci lubiły się uczyć, nauczyły się i cieszyły się nauką.

Przedszkola prowadzą bezpłatne szkolenia dla Rodziców, które uczą ich, jak utrwalać efekty nauki dziecka w domu. Z każdym Rodzicem regularnie kontaktuje się terapeuta prowadzący dziecka. Raz w miesiącu odbywają się spotkania z terapeutą prowadzącym, a raz na 3 miesiące z logopedą, rodzice na bieżąco mogą kontaktować się z kadrą placówki.

W naszej pracy korzystamy z:
1. SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH
2. NAUCZANIA W ŚRODOWISKU NATURALNYM „NET”
3. TRENINGU KOMUNIKACYJNEGO –UCZENIA MANDÓW
4. VB-MAPP
5. UCZENIA BESPOŚREDNIEGO
6. STYSTEMU KART
7. UCZENIA PRECYZYJNEGO
8. UCZENIA UMIEJĘTNOŚCI GRUPOWYCH I SPOŁECZNYCH
9. MODELU SINGAPURSKIEGO W UCZENIU MATEMATYKI–UCZENIE FAKTÓW MATEMATYCZNYCH
10.UCZENIA GENERATYWNEGO

Kadra

Każda placówka ma pełną kadrę specjalistów: psychologów, terapeutów, pedagogów, analityków zachowania, logopedów i fizjoterapeutów. Łącznie zatrudniamy i współpracujemy z ponad 100 specjalistami. Terapeuci pracują pod stałą superwizją wewnętrznych i zewnętrznych superwizorów, regularnie uczestniczą w szkoleniach rozszerzających wiedzę i kwalifikacje zawodowe do pracy z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

STATUT

ZAPOZNAJ SIĘ Z ORGANIZACJĄ NASZEJ PLACÓWKI