SYSTEMY MOTYWACYJNE W TERAPII

Prezentujemy pierwszą z 10 wykorzystywanych przez nas metod pracy.
Zapraszamy do wysłuchania podcastu Joanny Mikołajczyk psycholog, superwizora BCBA, która opowiada o systemach motywacyjnych