Autyzm

Asperger, Autyzm

Edycja wideo

Prowadzi- Łukasz Prochwicz psycholog, psycholog, w procesie certyfikacji analityka zachowania BCBA, dyrektor placówki przedszkolnej Fundacji SCOLAR

Asperger, Autyzm

PODCAST

Część 2 recenzji książki "ZACHOWANIA AUTOAGRESYWNE W AUTYZMIE. Przyczyny i postępowanie. Perspektywa multidyscyplinarna"