Autyzm

Autyzm

UCZENIE PRECYZYJNE

Prezentujemy kolejną z metod wykorzystywanych w terapii dzieci w placówkach Fundacji Scolar - opowiada Marta Sierocka-Rogala, superwizor BCBA

Autyzm

SYSTEM KART

O systemie kart 7 z prezentowanych przez nas 10 metod pracy w placówkach Fundacji SCOLAR- opowiada Łukasz Prochwicz psycholog, w procesie certyfikacji BCBA, dyrektor przedszkola

Autyzm

NAUCZANIE BEZPOŚREDNIE

Direct Instruction DI- kolejna 5 już metoda wykorzystywana w terapii dzieci w placówkach Fundacji Scolar - opowiada Joanna Mikołajczyk psycholog, superwizor BCBA