O nas

Naszą wizją jest widzieć ludzi, którzy mimo diagnozy całościowych zaburzeń rozwoju, sprawnie funkcjonują we współczesnym społeczeństwie. Dzieci, młodzież i dorosłych, których rehabilitacja przebiegła skutecznie, umożliwiając im szczęśliwe, spełnione życie.

Chcemy oglądać rodziny, które nie są osamotnione w swoich codziennych trudnościach. Rodziny, które nie obawiają się o przyszłość, ale odczuwają radość i dumę, obserwując codzienne, małe i duże sukcesy swojego dziecka.

Chcemy uczestniczyć w rozwoju kadry pedagogicznej i psychologicznej współczesnych szkół, poradni i ośrodków. Dzielimy się naszym doświadczeniem, wiedzą i najlepszymi praktykami na świecie, aby specjaliści w Polsce jeszcze skuteczniej mogli pomagać innym.

Kim jesteśmy

Fundacją, która specjalizuje się w diagnostyce i skutecznym uczeniu dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jest nas blisko 100 psychologów, psychoterapeutów, pedagogów specjalnych, analityków zachowania, psychiatrów, logopedów i fizjoterapeutów. Uczymy tak, aby nauczyć dzieci potrzebnych umiejętności.

Dzielimy się dobrymi praktykami i skutecznymi metodami terapii, szkolimy polskich specjalistów.

Jak uczymy

Zapewniamy wsparcie na każdym etapie rozwoju, także najmłodszym dzieciom do 30. miesiąca życia. Realizujemy programy dla dorosłych, w ramach projektów dofinansowanych przez PFRON. Dzieci i młodzież z zespołem Aspergera biorą udział w Treningach Umiejętności Społecznych. Naukę dzieci w placówkach finansujemy przede wszystkim z dotacji. Terapie indywidualne i terapie TUS prowadzi Centrum Terapii oraz Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna.

Wierzymy, że Rodzice są ważną i nieodłączną częścią zespołu terapeutycznego. Dlatego oferujemy szkolenia, które pomagają utrwalać nabyte przez dzieci w procesie terapii umiejętności.

Metody terapii

Efekty uczenia są na bieżąco monitorowane na podstawie VB-MAPP- Programu do oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju. W przypadku uczniów z zespołem Aspergera metody behawioralne łączymy z metodami i narzędziami poznawczymi.

Dzięki VB-MAPP nasze programy odpowiadają realnym potrzebom dziecka, a terapeuci wiedzą, jak planować kolejne kroki terapii.

Sprawdzamy także jakość naszej własnej pracy. Terapeuci pracują pod stałą superwizją wewnętrzną i zewnętrzną. Kształcą się w kierunku międzynarodowej certyfikacji analityka zachowania (BCBA) oraz polskiej licencji terapeuty behawioralnego wg polskich standardów (PLTB).

Współpracujemy

Zarząd

Agnieszka Dec

Agnieszka Dec

prezes Fundacji
Założyłam poradnię psychologiczną aby pomagać innym. A potem spotkałam Martę Sierocką-Rogalę i Anię Rogalińską i... poradnia stała się Fundacją Scolar.
Marta Sierocka-Rogala, BCBA

Marta Sierocka-Rogala, BCBA

Anna Gola-Rogalińska

Anna Gola-Rogalińska

dyrektor zarządzający
Pomaganie w czynieniu dobra daje mi poczucie sensu. Porządkuję, organizuję, polepszam warunki, aby Fundacja była miejscem pokoju, radości...