BLOK 2

BLOK 2. Stosowana Analiza Zachowania sposobem na efektywną edukację

W ramach bloku proponujemy następujące tematy:

 1. Stosowana Analiza Zachowania- 2 dni,
 2. Zachowania „trudne”- czyli niepoprawne kontekstowo- skuteczne interwencje w nurcie współczesnej Stosowanej Analizy Zachowania- 2 dni.

PROGRAM POSZCZEGÓLNYCH DNI SZKOLENIOWYCH:

1-2 DZIEŃ Stosowana Analiza Zachowania

W ramach Stosowanej Analizy Zachowania wykorzystujemy procedury, które wywodzą się z praw rządzących zachowaniem człowieka. Dzięki nim uczymy dzieci zachowań potrzebnych do niezależnego życia, adekwatnych społecznie umiejętności oraz niwelujemy problemy społeczne.

Prowadzący:

Weronika Nowak- terapeuta behawioralny, dyrektor szkoły Fundacji Scolar

Michalina Korzeniewska- pedagog specjalny, analityk zachowania BCBA, wieloletni nauczyciel w szkole Fundacji Scolar

Czas szkolenia: 2 dni w godz. 9.00- 16.30

PROGRAM:

1. Czym jest Stosowana Analiza Zachowania- rys historyczny.

2. Czteroelementowa zależność- wyodrębnienie elementów:

 • Bodziec różnicujący a operacje motywacyjne,
 • Reakcje,
 • Konsekwencje.

3. Wzmacnianie:

 • Czym jest wzmocnienie a czym nie jest,
 • Rodzaje wzmocnień.

a) Ocena preferencji,
b) Ocena wzmocnień,
c) Jak efektywnie wzmacniać:

 • Wzmacnianie ciągle a sporadyczne,
 • Rozrzedzanie wzmocnień.

d) Wzmocnienia negatywne.

4. Karanie- czy karaniem możemy nauczyć?

5. Jak uczyć nowych zachowań?

a) Typy podpowiedzi i ich wycofywanie,
b) Nauczanie intensywne, incydentalne, uczenie w NET,
c) Próby skomasowane, rozszerzone, losowe,
d) Uczenie bez błędu.

6.  Kształtowanie.

7. Łańcuchy zachowań.

8. Uczenie komunikacji- funkcjonalna analiza języka:

a) Podstawowe elementy werbalne,
b) Podstawy wprowadzania AAC,

9. Uczenie samodzielności i zabawy:

 • Plany aktywności.

10. Narzędzia do oceny różnych umiejętności (w języku polskim VBMAPP, ESDM i w języku angielskim EFL, Social Savy, PLAC, PEAK).

11. Pisanie programów.

3-4 DZIEŃ Zachowania "trudne"- czyli niepoprawne kontekstowo- skuteczne interwencje w nurcie współczesnej Stosowanej Analizy Zachowania

SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW
Krzyk, płacz, odmowa, zachowania agresywne i autoagresywne stanowią duże wyzwanie dla osób z najbliższego otoczenia osób przejawiających zachowania trudne.
Dlatego zapraszamy Państwa na wyjątkowe szkolenie, które odpowie na pytania: „jak właściwie reagować na zachowania trudne pacjenta?”, „dlaczego rozwijanie funkcjonalnych zachowań jest najskuteczniejszym rozwiązaniem?”, „czy możliwe jest efektywne poradzenie sobie z agresją i autoagresją podopiecznego?”
Wyjątkowość tego szkolenia polega na tym, że nie tylko przedstawimy Państwu metody o potwierdzonej badaniami naukowymi skuteczności, w nurcie Stosowanej Analizy Zachowania, ale również zaprezentujemy „nowe oblicze” Stosowanej Analizy Zachowania, która promuje etyczne, skoncentrowane na pacjencie, pozytywne i pełne empatii podejście do kwestii zachowań stanowiących wyzwanie, której jednym z wiodących haseł jest „Compassion over compliance” (współczucie ponad posłuszeństwem).

Prowadzący: Joanna Mikołajczyk – psycholog, analityk zachowania, superwizor (BCBA/PLTB).

Czas szkolenia: 2 dni w godz. 9.00- 16.30

PROGRAM:

I. Jaka jest Współczesna Stosowana Analiza Zachowania (Today’s ABA)?

II. Czy zachowania „trudne” rzeczywiście są trudne?
1. Co jest dla nas trudnym zachowaniem?
2. Czym jest zachowanie nieodpowiednie kontekstowo?
3. Dlaczego „zwalczanie” zachowań „trudnych” to nie jest dobry pomysł?

III. Dlaczego „się zachowujemy”?
1. Zachowanie jako Odpowiedź.
2. Co ma wpływ na zachowanie?- czteroelementowa zależność
– Zmienne poprzedzające,
– Konsekwencje wzmacniające,
– Jak to działa w praktyce- przykłady z codziennej praktyki terapeutycznej.
3. Czy stosowanie wzmacniania negatywnego może mieć niepożądane skutki?
4. Determinizm- każde zachowanie ma swoją przyczynę.
5. Co to są obszary „zachowanio- trudno- genne”?

IV. Definiowanie i mierzenie zachowań.
1. PINPOINT jako precyzyjny opis zachowania.
2. Jak „działa pinpoit”? – ćwiczenia praktyczne.

V. Ocena funkcji zachowania.
1. Jak znaleźć funkcję zachowania?
– Czym jest Funkcjonalna Ocena Zachowania i co dzięki niej zyskujemy?
– Ocena pośrednia: kwestionariusze wywiadu (wywiad otwarty wg G.P. Hanley’a).
– Ocena opisowa: wykresy punktowe i notatki ABC- przykłady praktyczne.
2. Analiza Funkcjonalna- eksperyment; czy prekursory zachowania można „włączyć” i „wyłączyć”?
3. Możliwe funkcje zachowań niepożądanych:
– Pozyskanie, Ucieczka, Automatyczne Wzmacnianie,
– Jak funkcje mogą być połączone?

VI. Modyfikowanie zachowań problemowych.
1. Do czego dążymy?- cele terapii opartych na SAZ.
2. Czy to, co robimy jest właściwe? – aspekty etyczne.
3. Ogólne wskazówki dotyczące planowania interwencji.

VII. Tworzenie i wprowadzanie interwencji.
1. Trzy główne grupy strategii- czy wszystkie są tak samo ważne?
2. Czy możemy zapobiegać zachowaniom niepożądanym?- działania proaktywne/ przykłady z praktyki:
– Co zrobić, gdy uczeń „walczy” o wzmocnienia- nasycanie ciągłe i procedura NCR
– Trening Funkcjonalnej Komunikacji – uczymy proszenia i odmawiania (podstawy)
– Co możemy zrobić, żeby nie mieć zachowań „ucieczkowych”?
* Czym jest „kontekst pełen pozytywnych emocji”?
* Ucz się, zanim zaczniesz uczyć,
* Procedura High-P, dawanie wyboru, Zasada Premacka i inne skuteczne narzędzia dla zachowań w funkcji ucieczki,
* Systematyczne odwrażliwianie – gdy powodem ucieczki jest lęk.
– Zapobieganie zachowaniom trudnym wg G.P. Hanley’a.
3. Rozwijanie zachowań pożądanych/uczenie strategii zastępczych:
– Wzmacnianie różnicujące DRA, DRI – jak zmieniać zachowania w oparciu o ich funkcję i formę- przykłady z praktyki,
– „Umówmy się!”, czyli jak Kontrakty Behawioralne zmieniają nasze zachowanie- przykłady z praktyki,
– Kształtowanie pozytywnych zachowań – procedura SBT, czyli Terapia oparta na Budowaniu Umiejętności wg G.P. Hanley’a.
4. Modyfikowanie konsekwencji – Dlaczego współczesna Stosowana Analiza Zachowania odchodzi od stosowania procedur awersyjnych?
– Wygaszanie, „Niepełne wygaszanie” i „Kind Extinction”,
– Dlaczego karanie NIE jest podstawą modyfikowania zachowań niepożądanych?
– Karanie negatywne – przykłady oraz co możemy „zamiast”?
– Karanie pozytywne – przykłady oraz co możemy „zamiast”?
– Niepożądane skutki i ograniczenia w stosowaniu kar.

VIII. Zachowania trudne w grupie- podsumowanie procedur omówionych wcześniej.

Formy szkoleniowe:
– Burza mózgów,
– Dyskusja,
– Filmy,
– Praktyczne przykłady z codziennej pracy terapeutycznej.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

 1. Wypełnij formularz on-line.
 2. Czekaj na zwrotną wiadomość mailową (zwykle trwa to kilka minut).
 3. Postępuj zgodnie z instrukcją w otrzymanym mailu.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na mail: [email protected].

Przypominamy:

 1. Uczestnik projektu może skorzystać tylko z JEDNEGO Bloku szkoleniowego.
 2. Koszt udziału w projekcie wynosi 175 zł.
 3. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest uczestnictwo we wszystkich 4 dniach szkoleniowych, składających się na dany Blok oraz dopełnienie pozostałych wymaganych formalności (wskazanych w regulaminie w § 6).

GRUPA 1 (ON-LINE):

08-09.06
1-2 dzień: Stosowana Analiza Zachowania
10-11.08
3-4 dzień: Zachowania trudne

GRUPA 1

Data: 08 czerwca- 11 sierpnia 2024

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line