Przedszkole Bielany

Przedszkole BIELANY

Niepubliczny Punkt Przedszkolny na Bielanach obejmuje codzienną opieką 18 dzieci. Czynny w godzinach 8.00-16.00. Dzieci uczestniczą w zajęciach indywidualnych i grupowych, dodatkowo w spotkaniach z logopedą i fizjoterapeutą.

Kadra

Zespół 14 terapeutów.

Dyrektor: Klaudia Mońka- od 2010 roku pracuje z dziećmi jako psycholog i terapeuta w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania. Od 2014 roku w Fundacji SCOLAR– prowadziła terapię indywidualną, grupową, Treningi Umiejętności Społecznych oraz warsztaty dla rodziców. Ukończyła Psychologię na WSFiZ w Warszawie, studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w zakresie: Stosowana Analiza Zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na studiach podyplomowych w Gdańsku. Jest absolwentką kursów specjalistycznych m.in. z zakresu oligofrenopedagogiki, terapii poznawczo- behawioralnej dzieci i młodzieży (Centrum CBT).

Galeria

Przejdź do galerii żeby zobaczyć więcej zdjęć z naszego przedszkola

Gdzie jesteśmy

ul. Kleczewska 50
01-826 Warszawa

tel. 781 440 138   

mail: [email protected]

Formularz zgłoszeniowy

  • przesłanie formularza zgłoszeniowego,
  • przesłanie elektronicznie na adres: [email protected] kopii dokumentów:
    • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
    • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
  • po otrzymaniu dokumentów, skontaktujemy się, aby umówić bezpłatną godzinną wizytę z dzieckiem.