BLOK 1

BLOK 1. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych– „od dźwięku do myślenia”

4 DNI

Prowadzący: Marta Sierocka- Rogala superwizor BCBA, logopeda, pedagog, dyrektor programowy  Fundacji SCOLAR i SCOLARIS

Czas szkolenia: 4 dni w godz. 9.00-16.30 

PROGRAM:

1. Problemy z rozwojem umiejętności komunikacyjnych- opis.
2. Funkcjonalne podejście do rozwoju komunikacji- opis poszczególnych funkcjonalnych elementów (operantów werbalnych).
3. Wywoływanie i kształtowanie umiejętności echowych- jak wykorzystać test echowy z VB-MAPP przy planowaniu celów.
4. Co jeśli się nie uda- dobór właściwej komunikacji wspomagającej.
5. Rozwój mandu- od proszenia do zadawania pytań.
– czym są operacje motywacyjne?
6. Rola uczenia NET w rozwijaniu mandu.
7. Kształtowanie reakcji słuchacza- słuchacz musi być aktywny.
8. Rozwój taktu- od prostego różnicowania po budowanie pojęć.
9. Wypracowanie dwukierunkowego nazywania.
10. Takty pod kontrolą intrawerbalną- wypracowanie warunkowego różnicowania werbalnego.
11. Rozwijanie umiejętności intrawerbalnych- jak nie dopuścić do reakcji stereotypowych.
12. Rozwijanie opisu i opowiadania.
13. Pamięć jako zachowanie werbalne.
14. Uczenie rozwiązywania problemów.
15. Uczenie generatywne podstawą umiejętności komunikacyjnych:
– łączna kontrola,
– teoria ekwiwalencji,
– teoria ram relacyjnych,
– w praktyce – jak planować, jak ćwiczyć.
16. Teoria umysłu a rama deiktyczna.

Do każdej grupy umiejętności- ćwiczenia praktyczne- jak planować, jak wprowadzać, jakie pomoce przygotować.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

  1. Wypełnij formularz on-line.
  2. Czekaj na zwrotną wiadomość mailową (zwykle trwa to kilka minut).
  3. Postępuj zgodnie z instrukcją w otrzymanym mailu.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na mail: [email protected].

Przypominamy:

  1. Uczestnik projektu może skorzystać tylko z JEDNEGO Bloku szkoleniowego.
  2. Koszt udziału w projekcie wynosi 175 zł.
  3. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest uczestnictwo we wszystkich 4 dniach szkoleniowych, składających się na dany Blok oraz dopełnienie pozostałych wymaganych formalności (wskazanych w regulaminie w § 6).

GRUPA 1 (ON-LINE):

15-16.06
1-2 dzień: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych- część 1 i 2
29-30.06
3-4 dzień: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych- część 3 i 4

GRUPA 2 (ON-LINE):

24-25.08
1-2 dzień: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych- część 1 i 2
31.08
3 dzień: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych- część 3
01.09
4 dzień: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych- część 4

GRUPA 3- ZAMKNIĘTA- Poznań:

01-02.03
1-2 dzień: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych- część 1 i 2
08-09.03
3-4 dzień: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych- część 3 i 4

GRUPA 4- ZAMKNIĘTA- Swarzędz:

19-20.10
1-2 dzień: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych- część 1 i 2
26-27.10
3-4 dzień: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych- część 3 i 4

  GRUPA 1

Data: 15 czerwca- 30 czerwca 2024

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line

ZAPISY ZAMKNIĘTE (GRUPA ZEBRANA)

  GRUPA 2

Data: 24 sierpnia- 01 września 2024

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line

FORMULARZ ZAPISU ZOSTANIE OTWARTY WKRÓTCE

  GRUPA 3

Data: 01- 09 marca 2025

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: Poznań

ZAMKNIĘTA

  GRUPA 4

Data: 19-27 października 2024

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: Swarzędz

ZAMKNIĘTA