BLOK 4

BLOK 4. Dzieci w wieku szkolnym oraz młodzież z zespołem Aspergera

W ramach bloku proponujemy następujące tematy:

 1. Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci szkolnych- 2 dni,
 2. Dziecko z zespołem Aspergera w szkole masowej- 1 dzień,
 3. Praca terapeutyczna z nastolatkiem w spektrum -1 dzień.

PROGRAM POSZCZEGÓLNYCH DNI SZKOLENIOWYCH:

1-2 DZIEŃ Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci szkolnych

Szkolenie z metody TUS jako jednej z podstawowych form oddziaływania terapeutycznego w pracy z wysokofunkcjonującymi dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Jak dobierać grupy? Jak realizować trening TUS? Jakie metody są skuteczne a jakie nie?

Prowadzący: Maciej Szymanowski- pedagog specjalny, trener TUS z wieloletnim doświadczeniem, dyrektor Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej SCOLAR – koordynujący pracę ponad 30-tu terapeutów prowadzących grupy TUS, corocznie kwalifikuje i dobiera do grup ponad 300 uczestników  TUS-ów.

Czas szkolenia: 2 dni w godz. 9.00-16.30 

PROGRAM:

 1. Rekrutacja i dobieranie uczestników do grup.
 2. Struktura zajęć TUS.
 3. System motywacyjny- dlaczego jest ważny i jak powinno się go stosować?
 4. Skuteczne i nieskuteczne techniki terapeutyczne w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.
 5. Zachowania trudne- przyczyny i jak sobie z nimi radzić?
 6. Tematyka TUS-ów.
 7. Tworzenie scenariuszy zajęć.
 8. Przekazywanie informacji zwrotnej rodzicom.

3 DZIEŃ Dziecko z zespołem Aspergera w szkole masowej

Szkolenie dla specjalistów i nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku szkolnym.

Prowadzący: Katarzyna Malinowska- psycholog, psychoterapeuta w trakcie treningu. Absolwentka psychologii w ramach MISMaP na Uniwersytecie Warszawskim z dwiema specjalnościami: Psychologią Kliniczną Dziecka i Rodziny oraz Experimental Social Psychology. Od 2017r. związana z Fundacją Scolar. Prowadzi terapię indywidualną i grupową w języku polskim i angielskim, Trening Umiejętności Społecznych oraz warsztaty dla dzieci i rodziców.

Czas szkolenia: 1 dzień w godz. 9.00-16.30 

PROGRAM:

1. Trudności i wyzwania dziecka z zespołem Aspergera (edukacyjne, rówieśnicze, sensoryczne).
2. Propozycje rozwiązań.
3. Prawo (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, IPET, WOPFU).
4. Zajęcia psychoedukacyjne w klasie- jak rozmawiać z dziećmi i rodzicami o (neuro) różnorodności.

4 DZIEŃ Praca terapeutyczna z nastolatkiem w spektrum

Prowadzący: Katarzyna Malinowska- psycholog, psychoterapeuta w trakcie treningu. Absolwentka psychologii w ramach MISMaP na Uniwersytecie Warszawskim z dwiema specjalnościami: Psychologią Kliniczną Dziecka i Rodziny oraz Experimental Social Psychology. Od 2017r. związana z Fundacją Scolar. Prowadzi terapię indywidualną i grupową w języku polskim i angielskim, Trening Umiejętności Społecznych oraz warsztaty dla dzieci i rodziców.

Czas szkolenia: 1 dzień w godz. 9.00-16.30

PROGRAM:

1. Trening Umiejętności Społecznych dla nastolatków- dobre praktyki.
2. Komunikacja i motywacja.
3. Prywatność i autonomia.
4. Dojrzewanie, tożsamość płciowa, tożsamość seksualna.
5. Zaburzenia nastroju.
6. Zaburzenia lękowe.
7. Zaburzenia odżywiania.
8. Zachowania autoagresywne.
9. Współpraca z rodzicami i innymi specjalistami.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

 1. Wypełnij formularz on-line.
 2. Czekaj na zwrotną wiadomość mailową (zwykle trwa to kilka minut).
 3. Postępuj zgodnie z instrukcją w otrzymanym mailu.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na mail: [email protected]

Przypominamy:

 1. Uczestnik projektu może skorzystać tylko z JEDNEGO Bloku szkoleniowego.
 2. Koszt udziału w projekcie wynosi 175 zł.
 3. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest uczestnictwo we wszystkich 4 dniach szkoleniowych, składających się na dany Blok oraz dopełnienie pozostałych wymaganych formalności (wskazanych w regulaminie w § 6).

GRUPA 1 (ON-LINE):

06-07.07
1-2 dzień: TUS dla dzieci szkolnych
20.07
3 dzień: Dziecko z zespołem Aspergera w szkole masowej
21.07
4 dzień: Praca terapeutyczna z nastolatkiem w spektrum

GRUPA 2 (ON-LINE):

07-08.09
1-2 dzień: TUS dla dzieci szkolnych
21.09
3 dzień: Dziecko z zespołem Aspergera w szkole masowej
22.09
4 dzień: Praca terapeutyczna z nastolatkiem w spektrum

GRUPA 1

Data: 06-21 lipca 2024

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line

 

ZAPISY ZAMKNIĘTE (GRUPA ZEBRANA)

GRUPA 2

Data: 07-22 września 2024

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line

 

FORMULARZ ZAPISU ZOSTANIE OTWARTY NA POCZĄTKU LIPCA