SAMODZIELNOŚĆ DAJE SZANSĘ

SAMODZIELNOŚĆ DAJE SZANSĘ- za nami realizacja 3 letniego projektu, którego głównym celem było zwiększenie samodzielności 24 osób niepełnosprawnych powyżej 18 r.ż. z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu, w szczególności z zespołem Aspergera (ZA), poprzez prowadzenie rehabilitacji ciągłej, mającej na celu rozwój umiejętności społecznych.

Projekt realizowany był w okresie kwiecień 2022- marzec 2024r.

 

 1. Trzecia edycja programu „Samodzielność daje szansę” pozwoliła nam na realizację kolejnych pomysłów uczestników naszych zajęć.  Zgodnie z propozycjami naszych uczestników mieliśmy możliwość bywać m.in. na pokazach filmowych – w kinach i Centrum Nauki Kopernik, spektaklu teatralnym. Gościliśmy na wystawach muzealnych (Muzeum Narodowe, Muzeum Rzeźby, Iluzji,Karykatury), a także braliśmy udział w pokazach multimedialnych (m.in. Impresjoniści, Van Gogh,Frida).  Wspólne wyjścia to zawsze niepowtarzalna przestrzeń do wspólnego bycia razem, jak również generalizowania nabywanych podczas zajęć umiejętności.
 2. W ramach programu „Samodzielność daje szansę” zorganizowaliśmy cykliczne warsztaty taneczne, które dotyczyły różnego rodzaju rozrywek na parkiecie. Niezmienną częścią naszych zajęć było również propagowanie muzyki i zapoznawanie uczestników z jej różnymi rodzajami i wspólne muzykowanie. Jak wiadomo muzyka łagodzi obyczaje, w związku z czym towarzyszy naszym uczestnikom również podczas zajęć, jako jedna z form relaksacji.
 3. „Samodzielność daje szansę” to projekt w którym dużą uwagę przykładamy do rozwoju umiejętności związanych z tytułową samodzielnością – stąd pokaźny blok zajęć kulinarnych i samoobsługowych jak również treningi z zakresu organizowania własnej przestrzeni i czasu wolnego. Zajęcia realizowane w ramach tych bloków, to przestrzeń na naukę i dobrą zabawę.
 4. Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję uczestniczyć we wspólnych turniejach gier planszowych, rozwiązywaliśmy wspólne zagadki logiczne (np. puzzle, tangramy). Zapoznawaliśmy się z nowymi i starymi słuchowiskami, słuchaliśmy audiobooków, prowadziliśmy treningi relaksacyjne. Uczestnicy korzystali także z możliwości oglądania seriali i słuchania ulubionej muzyki. Zajmowaliśmy się także pracą warsztatową – można tu wymienić tworzenie ceramiki, pracę z drewnem (konstruowanie, wypalanie), tworzenie biżuterii, wyrabianie świec, malowanie i rysowanie z użyciem różnych technik, kolorowanie, czy tworzenie witraży.
 5. Podstawą naszych działań w projekcie „Samodzielność daje szansę” był i jest rozwój umiejętności uczestników grup – stąd ich codzienna intensywna praca z różnego rodzaju zadaniami (potocznie zwanymi stolikowymi) realizowanymi metodą TEACCH. Jak co roku staraliśmy się poszerzać i urozmaicać nasze działania dostosowując je do potrzeb uczestników projektu. Trzecia edycja projektu „Samodzielność daje szansę”, to były trzy lata wspólnej z uczestnikami pracy nad ich indywidualnym rozwojem i samodzielnością. Nigdy nie zwalniamy tempa, szykując się do kolejnych projektowych wyzwań w ramach następnej edycji projektu.

Działania, które były w realizowane w projekcie to:

1. Zajęcia grupowe:

 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • Trening Umiejętności Praktycznych,
 • Trening Organizacji Czasu Wolnego,
 • Warsztaty manualne,
 • Zajęcia Terenowe, w czasie których organizowane będą również wyjścia do różnych instytucji kultury i edukacji.

2. Zajęcia indywidualne.

Działania te poprzedzamy specjalistyczną diagnozą funkcjonalną, stanowiącą niezbędny etap procesu rekrutacji oraz określenia rzeczywistego poziomu opanowanych umiejętności oraz występowania zachowań niepożądanych.

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, z diagnozą całościowych zaburzeń rozwojowych, w szczególności z zespołem Aspergera, jak również całościowych zaburzeń rozwojowych ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną, mieszkańców m.st. Warszawy, które ukończyły edukację i nie korzystały z innych stacjonarnych form wsparcia. Warunki jakie spełniał każdy uczestnik to posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Harmonogram Samodzielność daje szansę 2023 2024 PFRON

POPRZEDNIE EDYCJE

Realizacja w okresie kwiecień 2022 r.– marzec 2023 r.

W zajęciach terapeutycznych indywidualnych i grupowych organizowanych w ramach projektu „Samodzielność daje szansę” realizowanego w okresie
IV 2022- III 2023 w Fundacji SCOLAR w Warszawie, wzięło udział 20 osób powyżej 18 roku życia, z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. W tym okresie przeprowadzono 1466 godzin zajęć grupowych, oraz 1017 h zajęć indywidualnych z zakresu komunikacji i samodzielności. Uczestnicy mieli możliwość, poza zajęciami w placówce, uczestniczyć w wielu wyjściach do instytucji kultury i sportu. Realizacja projektu prowadzi do zwiększenia samodzielności 20 osób niepełnosprawnych powyżej 18 rż. z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu, w szczególności zespołem Aspergera (ZA), poprzez prowadzenie rehabilitacji ciągłej, mającej na celu rozwój umiejętności społecznych. Uczestnicy projektu objęci zostali rehabilitacją ciągłą, dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Wszystkie działania w ramach projektu służą podniesieniu samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez:

 • zwiększenie umiejętności właściwego funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych,
 • zmniejszenie ilości zachowań trudnych,
 • zwiększenie samooceny i poczucia własnej wartości osób z autyzmem,
 • wzrost umiejętności związanych z samodzielnym organizowaniem i spędzaniem czasu wolnego,
 • rozwijanie istniejących zainteresowań i nauka nowych form spędzania czasu wolnego,
 • wzrost umiejętności związanych ze sprawnością manualną,
 • praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie treningu umiejętności społecznych,
 • przełamywanie barier i lęków społecznych,
 • generalizacja nabytych umiejętności w nowych środowiskach,
 • ćwiczenie umiejętności: orientacji w terenie, korzystania z map i rozkładów, proszenie o pomoc,
 • wzrost umiejętności związanych z komunikowaniem się, w różnych środowiskach, w których funkcjonują, np. w środowisku domowym, w ośrodku terapeutycznym oraz w otoczeniu społecznym.

Głównym oddziaływaniem projektu jest poprawa relacji w otoczeniu osób niepełnosprawnych, dzięki zwiększeniu umiejętności pozwalających na radzenie sobie z problemami wynikającymi z niepełnosprawności i minimalizowania ich skutków. W bieżącym okresie udział w projekcie z sukcesem zakończyły 4 osoby.  

Realizacja w okresie kwiecień 2021 r.– marzec 2022 r.

W zajęciach terapeutycznych indywidualnych i grupowych organizowanych w ramach projektu „Samodzielność daje szansę” realizowanego w okresie
IV 2021- III 2022 w Fundacji SCOLAR w Warszawie, wzięło udział 20 osób powyżej 18 roku życia, z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju, posiadających  orzeczenie o niepełnosprawności. W tym okresie przeprowadzono 1440 godzin zajęć grupowych, oraz 1008 h zajęć indywidualnych z zakresu komunikacji
i samodzielności. Uczestnicy mieli możliwość, poza zajęciami w placówce, uczestniczyć w wielu wyjściach do instytucji kultury i sportu. W bieżącym okresie udział w projekcie z sukcesem zakończyły 3 osoby.