Szkoła SCOLAR

1 września 2017 ruszyła Niepubliczna Szkoła Fundacji SCOLAR. Klasy składają się maksymalnie z 6 dzieci, którą prowadzi równocześnie 4 specjalistów (nauczyciel, nauczyciel wspomagający, dwójka dodatkowych asystentów posiadających kwalifikacje do pracy z dziećmi).

Praca w szkole planowana jest w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania i Uczenie Precyzyjne, a w prowadzeniu zajęć wykorzystywane są elementy Uczenia Bezpośredniego. Codziennie prowadzona jest analiza skuteczności uczenia poprzez bieżące monitorowanie wykresów.  Ponadto prowadzone są zajęcia fizjoterapeutyczne, logopedyczne, treningi umiejętności społecznych – w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Raz w tygodniu odbywają się zajęcia z wychowania fizycznego, realizowane w formie nauki pływania.

Dowiedz się więcej w Szkoła