VB-MAPP do kupienia

W 2015 przetłumaczyliśmy i wydaliśmy w Polsce unikalne narzędzie do pracy z zaburzeniami autyzmu – „VB-MAPP – ocena umiejętności językowych i społecznych oraz planowanie terapii dzieci z autyzmem”, M. Sundberg, Scolaris, 2015.

VB-MAPP łączy w sobie koncepcję analizy zachowań werbalnych, stworzoną przez Skinnera, przy jednoczesnym uwzględnieniu typowych dla rozwoju dziecka kamieni milowych, które stają się ramami dla programu diagnozy i terapii. Jest narzędziem do pracy z dziećmi z autyzmem, ale może być także pomocne w ocenie funkcjonowania neurotypowych dzieci z opóźnieniem mowy.

Możesz kupić tutaj.