BLOK 2

BLOK 2. Stosowana Analiza Zachowania sposobem na efektywną edukację

W ramach bloku proponujemy następujące tematy:

 1. Stosowana Analiza Zachowania- 2 dni,
 2. Zachowania trudne- 2 dni.

PROGRAM POSZCZEGÓLNYCH DNI SZKOLENIOWYCH:

1-2 DZIEŃ Stosowana Analiza Zachowania

W ramach Stosowanej Analizy Zachowania wykorzystujemy procedury, które wywodzą się z praw rządzących zachowaniem człowieka. Dzięki nim uczymy dzieci zachowań potrzebnych do niezależnego życia, adekwatnych społecznie umiejętności oraz niwelujemy problemy społeczne

Czas szkolenia: 2 dni w godz. 9.00- 16.30

PROGRAM:

1. Czym jest Stosowana Analiza Zachowania – rys historyczny

2. Czteroelementowa zależność – wyodrębnienie elementów

 • Bodziec różnicujący a operacje motywacyjne
 • Reakcje
 • Konsekwencje

3. Wzmacnianie

 • Czym jest wzmocnienie a czym nie jest
 • Rodzaje wzmocnień

a) Ocena preferencji

b) Ocena wzmocnień

c) Jak efektywnie wzmacniać

 • Wzmacnianie ciągle a sporadyczne
 • Rozrzedzanie wzmocnień

d) Wzmocnienia negatywne

4. Karanie – czy karaniem możemy nauczyć?

5. Jak uczyć nowych zachowań?

a) Typy podpowiedzi i ich wycofywanie

b) Nauczanie intensywne, incydentalne, uczenie w NET

c) Próby skomasowane, rozszerzone, losowe

d) Uczenie bez błędu

6.  Kształtowanie

7. Łańcuchy zachowań

8. Uczenie komunikacji – funkcjonalna analiza języka

a) Podstawowe elementy werbalne

b) Podstawy wprowadzania AAC

9. Uczenie samodzielności i zabawy

 • Plany aktywności

10. Narzędzia do oceny różnych umiejętności (w języku polskim VBMAPP, ESDM i w języku angielskim EFL, Social Savy, PLAC, PEAK)

11. Pisanie programów

3-4 DZIEŃ Zachowania trudne

Szkolenie dla specjalistów i rodziców o praktycznych sposobach zapobiegania tzw. zachowaniom trudnym i metodom kształtowania prawidłowych wzorców zachowań u dzieci do 9 roku życia.
Krzyk, płacz, odmowa, agresja oraz inne zachowania niepożądane dziecka zakłócają przebieg zajęć edukacyjnych. Jak właściwie na nie reagować? W jaki sposób skutecznie rozwijać pożądane zachowania?

Prowadzący: Joanna Mikołajczyk psycholog, analityk zachowania BCBA, superwizor BCBA

Czas szkolenia: 2 dni w godz. 9.00-16.30 

PROGRAM:

1. Stosowana Analiza Zachowania

 • Co ma wpływ na zachowanie? – czteroelementowa zależność
 • Dlaczego niektóre zachowania powtarzamy? – konsekwencje
  • Wzmocnienia – pozytywne oraz możliwe niepożądane skutki stosowania wzmocnień
  • Kary – czy są potrzebne?
  • Do czego dążymy? – cele terapii opartych na SAZ

2. Zachowania trudne

 • Definicje i przykłady
 • Dlaczego zachowania niepożądane się pojawiają?
 • Jak znaleźć funkcję zachowania? – ocena funkcjonalna
  • Kwestionariusz wywiadu wg G.P. Hanley’a
  • Notatki ABC wg Carbone
  • IISCA wg G.P. Hanley’a

3. Redukowanie zachowań niepożądanych

 • Czy to co robimy jest właściwe? – aspekty etyczne
 • Wybór zachowania do zmiany oraz zachowania alternatywnego
 • Czy możemy zapobiegać zachowaniom niepożądanym? – działania proaktywne
  • Wypracowanie kontroli poleceniowej
  • Jak sposób uczenia wpływa na pojawianie się ZT? Jak spowodować żeby dzieci słuchały?
  • Zapobieganie zachowaniom trudnym wg G.P. Hanley’a
 • Modyfikowanie konsekwencji – zwiększanie liczby zachowań pożądanych
  • Wzmacnianie różnicujące DRO, DRA, DRI
  • Kontrakty behawioralne
  • Metoda kształtowania – Interwencja oparta na budowaniu repertuaru umiejętności wg G.P. Hanley’a
 • Modyfikowanie konsekwencji – zmniejszanie ilości zachowań niepożądanych
  • Wygaszanie – wygaszanie bez blokowania ucieczki i wymuszonych podpowiedzi fizycznych wg Schramm’a
  • Karanie negatywne
  • Karanie pozytywne
  • Możliwe niepożądane skutki stosowania kar
  • Ograniczenia w stosowaniu kar

4. Radzenie sobie z zachowaniami trudnymi w grupie

5. Współpraca z opiekunami dziecka przy pracy nad zachowaniem – zjawisko kontrastu behawioralnego

GRUPA 1 (INFORMUJEMY, ŻE LISTA ZAPISÓW JEST JUŻ ZAMKNIĘTA)

7-8.08
1 i 2 dzień Stosowana Analiza Zachowania
21-22.08
3-4 dzień Zachowania trudne

GRUPA 2 (INFORMUJEMY, ŻE LISTA ZAPISÓW JEST JUŻ ZAMKNIĘTA):

21-22.08
1 i 2 dzień Stosowana Analiza Zachowania
28-29.08
3-4 dzień Zachowania trudne

GRUPA 3 ONLINE (INFORMUJEMY, ŻE LISTA ZAPISÓW JEST JUŻ ZAMKNIĘTA)

11-12.09
1 i 2 dzień Stosowana Analiza Zachowania
18-19.09
3-4 dzień Zachowania trudne

GRUPA 4- ONLINE (INFORMUJEMY, ŻE LISTA ZAPISÓW JEST JUŻ ZAMKNIĘTA)

18-19.09
1 i 2 dzień Stosowana Analiza Zachowania
25-26.09
3-4 dzień Zachowania trudne

GRUPA 5- ONLINE (INFORMUJEMY, ŻE LISTA ZAPISÓW JEST JUŻ ZAMKNIĘTA)

09-10.10
1 i 2 dzień Stosowana Analiza Zachowania
23-24.10
3-4 dzień Zachowania trudne

GRUPA 6- ONLINE! (INFORMUJEMY, ŻE LISTA ZAPISÓW JEST JUŻ ZAMKNIĘTA)

16-17.10
1 i 2 dzień Stosowana Analiza Zachowania
06-07.11
3-4 dzień Zachowania trudne

GRUPA 8- ONLINE! (INFORMUJEMY, ŻE LISTA ZAPISÓW JEST JUŻ ZAMKNIĘTA)

20-21.11
1 i 2 dzień Stosowana Analiza Zachowania
04-05.12
3-4 dzień Zachowania trudne

GRUPA 9- ONLINE!

22-23.01
1 i 2 dzień Stosowana Analiza Zachowania
29-30.01
3-4 dzień Zachowania trudne

Jak się zapisać?

 1. Sprawdź czy odpowiadają Ci wszystkie 4 terminy spotkań. Warunkiem otrzymania zaświadczenia z udziału w szkoleniu, jest uczestnictwo we wszystkich dniach szkoleniowych.
 2. Pobierz dokumenty – formularz programowy, oświadczenie, ankietę, wypełnij, podpisz, następnie zeskanuj lub zrób zdjęcie i zapisz w formacie PDF.
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line, dołącz do niego podpisane dokumenty w formacie PDF.
 4. Czekaj na mailowe potwierdzenie zapisu wraz z informacjami o płatności.

Formularz zgłoszeniowy nie jest formularzem kontaktowym.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na mail: [email protected]

Przypominamy:

 1. Uczestnik projektu może skorzystać tylko z jednego  Bloku szkoleniowego
 2. Koszt udziału w projekcie wynosi 120 zł.
 3. Warunkiem uzyskania zaświadczenia, jest uczestnictwo we wszystkich 4 dniach szkoleniowych składających się na dany blok.

 

GRUPA 1

Data: 07 -08 sierpnia 2021, 21- 22 sierpnia 2021

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: wideokonferencja online przez zoom

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE 

 

 

GRUPA 2

Data: 21- 22 sierpnia 2021, 28- 29  sierpnia 2021

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: wideokonferencja online przez zoom

 

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

 

 

GRUPA 3

Data: 11- 12 września 2021, 18- 19  września 2021

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: wideokonferencja online przez zoom

 

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

 

 

GRUPA 4

Data: 18- 19 września 2021, 25- 26  września 2021

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: wideokonferencja online przez zoom

 

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

 

 

GRUPA 5

Data: 09-10 październik 2021, 23- 24  październik 2021

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: wideokonferencja online przez zoom

 

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

 

 

GRUPA 6

Data: 16-17 październik 2021, 06-07 listopad 2021

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: ONLINE!

 

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

 

 

GRUPA 8

Data: 20-21 listopad 2021, 04-05 grudzień 2021

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: ONLINE!

 

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

 

 

GRUPA 9

Data: 22-23 styczeń 2022, 29-30 styczeń 2022

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: ONLINE!

 

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Pobierz, podpisz i odeślij w trakcie zapisu (dołącz do formularza zapisu) w formacie PDF

 1. Formularz programowy oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych

2 Ankieta

 

Zapoznaj się  z Regulaminem udziału w projekcie