POMAGAM, Wiem jak!

POMAGAM, Wiem jak!

Głównym celem naszego  projektu jest dostosowanie i podniesienie kwalifikacji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością (całościowe zaburzenia rozwoju – ZA, autyzm). Projektem obejmiemy 630 OSÓB (członków rodzin osób niepełnosprawnych, nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów i inne osoby bezpośrednio zaangażowane w proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, również na poziomie edukacyjnym) z obszaru całej Polski

Przewidywany koszt udziału w 4 dniach szkoleniowych (30 godzin zegarowych/40 godzin dydaktycznych): 120zł

Projekt realizowany jest do marca 2022 roku.

 

 

I. SZKOLENIA DLA RODZICÓW

RODZICE będą mieli możliwość zwiększenia swojej wiedzy dotyczącej niepełnosprawności dziecka, a także zdobycia umiejętności praktycznych pozwalających na:

 • stworzenie w domu efektywnego środowiska terapeutycznego,
 • radzenie sobie z własnym stresem i frustracją związaną z niepełnosprawnością dziecka,
 • poznanie możliwości prawnych w kontaktach z instytucjami,
 • radzenie sobie z trudnymi zachowaniami dzieci,
 • rozmawianie z dzieckiem o jego niepełnosprawności,
 • zwiększenie wiedzy o chorobach współistniejących,
 • nabycie umiejętności planowania terapii i treningu komunikacji dziecka.

Rodzicom zaproponujemy do wyboru 4 dni szkoleniowe (moduły) spośród 5 różnych szkoleń w zależności od grupy odbiorców:

 • wieku dzieci i rozpoznania (diagnozy -autyzm lub zespół Aspergera)
 • jak dawno postawiona była diagnoza, rodzice małych lub starszych dzieci, rodzice dzieci z autyzmem/ zespołem Aspergera, bezpośrednio po diagnozie, przed wyborem terapii lub rodzice, którzy już prowadzą terapię.

 

II SZKOLENIA DLA KADRY- TERAPEUTÓW/ PEDAGOGÓW/ PSYCHOLOGÓW/ LOGOPEDÓW

KADRA pracującej z osobami z CZR-  poszerzy wiedzę oraz zwiększy kompetencje w zakresie:

 • rozwijania umiejętności komunikacyjnych dzieci,
 • radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci w warunkach zajęć indywidualnych i grupowych,
 • prowadzenia zajęć grupowych dla dzieci ze spektrum autyzmu z naciskiem na nabywanie umiejętności społecznych,
 • wykorzystania VB-MAPP- narzędzia do oceny umiejętności oraz pisania programów, nabędzie umiejętności planowania terapii i treningu komunikacji dziecka,
 • uczenia płynności (nauczania precyzyjnego, budowania systemu kart, procedury uczenia bez błędu, najbardziej efektywnych sposobów zbierania danych)
 • rozmawiania o niepełnosprawności z dzieckiem i z grupą rówieśniczą, rozwiązywanie konfliktów w grupie.

Każdy z uczestników będzie mógł wziąć udział w jednym bloku, w zależności od swojego doświadczenia oraz zainteresowań tematycznych. Blok to 4 dni szkoleniowe (30 godz. zegar./ 40 godz. dydaktycznych).

Bloki szkoleniowe:

Każdy z uczestników będzie mógł wziąć udział w jednym bloku, w zależności od swojego doświadczenia oraz zainteresowań tematycznych. Blok  to 4 dni szkoleniowe (30 godz. zegar./ 40 godz. dydaktycznych).

BLOK 1. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych – „od dźwięku do myślenia”

 • Od dźwięku do języka- 2 dni,
 • Uczenie generatywne- 1 dzień,
 • Teoria Ram Relacyjnych- 1 dzień

 BLOK 2. Stosowana analiza zachowania sposobem na efektywną edukację

 • Stosowana Analiza Zachowania- 2 dni,
 • Zachowania trudne- 2 dni.

BLOK 3. Ocena i uczenie wczesnych umiejętności komunikacyjnych małych dzieci

 • VB-MAPP – behawioralne narzędzie konstruowania programów terapeutycznych i mierzenia wyników terapii, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności językowych- 2 dni,
 • Uczenie do płynności (nauczania precyzyjnego, budowania systemu kart, procedury uczenia bez błędu, najbardziej efektywnych sposobów zbierania danych)- 1 dzień,
 • Metoda zachowań werbalnych- planowanie terapii i trening komunikacji małego dziecka, które nie posiada umiejętności mowy lub ma ją poważnie ograniczoną tzw. Wczesna Interwencja Behawioralna- 1 dzień.

BLOK 4. Efektywna praca z grupą

 • Zabawa najlepszym sposobem na naukę umiejętności społecznych 1 dzień.
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci szkolnych- 2 dni,
 • Praca z grupą- szkolenie dla specjalistów i nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym- 1 dzień.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

 1. Wybierz interesujący Cię blok.
 2. Sprawdź czy odpowiadają Ci wszystkie 4 terminy spotkań. Warunkiem otrzymania zaświadczenia z udziału w szkoleniu, jest uczestnictwo we wszystkich dniach szkoleniowych.
 3. Pobierz dokumenty  – zgłoszenie/klauzula RODO/ankieta, wypełnij, podpisz, następnie zeskanuj lub zrób zdjęcie.
 4. Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line, dołącz do niego podpisane dokumenty.
 5. Czekaj na mailowe potwierdzenie zapisu wraz z informacjami o płatności.

Formularz zgłoszeniowy nie jest formularzem kontaktowym.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na mail: [email protected]
Przypominamy:

 1. Uczestnik projektu może skorzystać tylko z jednego  Bloku szkoleniowego
 2. Koszt udziału w projekcie wynosi 120 zł.
 3. Warunkiem uzyskania zaświadczenia, jest uczestnictwo we wszystkich 4 dniach szkoleniowych składających się na dany blok.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Formularz programowy oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych

2. ANKIETA

Zapoznaj się z Regulaminem udziału w projekcie