Modelowanie w Treningu Umiejętności Społecznych-PODCAST

Zapraszamy do wysłuchania podcastu Agnieszki Łucjanek psycholog, dyrektor merytorycznej Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej SCOLAR, pod opieką której jest ponad 80 osób z Zespołem Aspergera uczestniczących w Treningach Umiejętności Społecznych.
Opowiada o wykorzystywaniu narzędzia terapeutycznego jakim jest modelowania w Treningu Umiejętności Społecznych.