Co to jest autyzm?

Autyzm to zaburzenie neurorowojowe. Dziecko mające diagnozę autyzmu często pod wieloma względami zachowuje się inaczej niż jego rówieśnicy.Często pierwszym niepokojącym rodziców sygnałem jest brak mowy lub jej niedostateczny rozwój. Z taką trudnością często rodzice zgłaszają dziecko na konsultację do psychologa lub na diagnozę .Autyzm dotyczy jednak trudności w wielu sferach rozwoju – nie tylko w zakresie mowy.Dziecko z autyzmem może mieć trudności z: samodzielną zabawą adekwatną do wieku, wykonywaniem poleceń, odpieluchowaniem, jedzeniem różnych produktów.

Jaki jest powód pojawienia się autyzmu u dzieci?

Obecnie uważa się, że autyzm jest zaburzeniem o podłożu genetycznym. Bada się także wpływ czynników środowiskowych. Najnowsze badania nie wykazują związku pomiędzy szczepieniem dzieci a występowaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu.Wg. wyników badań przeszło 95 tys. dzieci, odsetek autyzmu wynosił 0.5 % u dzieci szczepionych i 0.54 % u nieszczepionych.U dzieci, których rodzeństwo ma autyzm, odsetek autyzmu u dzieci szczepionych 4,3 %, u nieszczepionych 6,5 % (za. JAMA 2015, 313: 1534-40)

Czy autyzm to choroba?

Autyzm nie jest uważany za chorobę, nie można z niego wyleczyć. W wyniku prowadzonej terapii można usprawnić i poprawić funkcjonowanie osoby z autyzmem.Mimo takiej samej diagnozy dwoje dzieci z autyzmem może się od siebie znacznie różnić – mogą mieć trudności z innymi rzeczami, inne rzeczy będą przychodzić im z łatwością.Przewidzenie tego jak będzie funkcjonowało dziecko za kilka czy kilkanaście lat nie jest możliwe.

Co należy zrobić po diagnozie?

Ważne jest, aby po diagnozie rozpocząć intensywną i wieloaspektową terapię.Należy wybrać taką terapię która będzie w stanie wspierać dziecko i jego rodziców w zakresie nauki komunikacji, samodzielności, zabawy itp.Aby terapia miała szansę przynosić dobre efekty powinna być ona intensywna, to znaczy wynosić około 20 godzin tygodniowo. Oznacza to, że dziecko powinno mieć zajęcia terapeutyczne codziennie.Terapia powinna uwzględniać indywidualne potrzeby danego dziecka i jego rodziny.Ważne jest także, aby rodzice brali udział w procesie terapeutycznym i uczyli się metod postępowania, które ułatwiają wychowanie dziecka oraz wspierają jego rozwój.

Jakie są metody terapii?

Na rynku istnieje bardzo dużo metod pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Trzeba jednak wiedzieć, że nie wszystkie metody są metodami uznanymi za skuteczne.W 2015 roku opublikowany został raport dotyczący efektywności metod terapii dla osób ze spektrum autyzmu.W raporcie tym niektóre metody zostały uznane za ustanowione, to znaczy, że są to metody, których efektywność sprawdzona została naukowo i możemy być pewni pozytywnych skutków tych metod. Do metod ustanowionych zaliczamy m.in: terapię behawioralną wczesną intensywną terapię behawioralną, modeling, uczenie incydentalne, trening umiejętności kluczowych, plany aktywności, treningi uczące samokontroli itp. Najlepsze wyniki stosując te metody uzyskiwano podczas uczenia nowych umiejętności i redukowania zachowań trudnych.

Do metod nieustanowionych, a zatem takich których korzystnego wpływu na funkcjonowanie dziecka jak dotąd nie udało się udowodnić, zaliczamy: diety bezglutenowe i bezkazeinowe, sensoryczną integrację, terapie z wykorzystaniem zwierząt, treningi słuchowe.

Warto wybrać metodę, której skuteczność została potwierdzona w badaniach.

Informacje o placówkach dla osób z autyzmem w całej Polsce znajdą Państwa na stronie http://www.synapsis.org.pl/autyzm/autyzm-polska/placowki-dla-osob-z-autyzmem.