Efektywne wykorzystanie wzmocnień w nauczaniu dzieci z CZR-PODCAST

W dniach 3-4 czerwca 2019 r. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się Ogólnopolska konferencja naukowa „Wychowanie dzieci i młodzieży w świetle osiągnięć nauk edukacyjnych i psychologicznych”, na której prelegentami były nasze terapeutki dr Joanna Pracka, mówiąca o bonusowym systemie motywacyjnym w pracy grupowej z dziećmi i młodzieżą z ASD (Autism Spectrum Disorder) oraz pani  mgr Joanna Mikołajczyk, która opowiedziała o efektywnym wykorzystaniu wzmocnień w nauczaniu dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju jako podstawowym aspekcie Metody Zachowań Werbalnych.

Zapraszamy do wysłuchania Pani Joanny Mikołajczyk analityka zachowania, superwizor BCBA z Fundacji Scolar.