Aktualności

POMAGAM! – Wiem jak!

Wkrótce ruszamy z naszym programem szkoleń dla otoczenia osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, finansowanym z środków PFRON.

Polecamy szkolenia!

Polecamy szkolenia prowadzone przez naszych terapeutów, na których dzielimy się wiedzą. Organizuje je nasz partner Fundacja Scolaris.