Aktualności

VB-MAPP Szkolenie

13-14.07.2019 wspólnie z Fundacją SCOLARIS prowadzimy szkolenie „VB-MAPP – Ocena umiejętności i planowanie terapii”.

Jedynka

Autorką ilustracji i scenariusza do filmu o Jedynce jest Aleksandra Rogala, młoda dziewczyna z diagnozą autyzmu, podopieczna SCOLAR. Film był pokazywany na Nation Autism Conference w 2017.

Samodzielność daje szansę

Taki projekt rozpoczęliśmy w kwietniu 2018 dla osób powyżej 18 roku życia z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju i posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Dzień Autyzmu

W kwietniu 2018 przyłączyliśmy się na niebiesko do Światowego Dnia Autyzmu. Filmy powstały dzięki rodzicom dzieci uczestniczących w zajęciach Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Fundacji ...

Drogi do Sukcesu

14-15 października 2017 roku w Warszawie odbyła siędruga, zorganizowana przez SCOLAR konferencja „Autyzm – drogi do sukcesu”, w której wzięło udział około 280 specjalistów z Polski i Czech.

Szkoła SCOLAR

1 września 2017 ruszyła Niepubliczna Szkoła Fundacji SCOLAR. Klasy składają się maksymalnie z 6 dzieci, którą prowadzi równocześnie 4 specjalistów (nauczyciel, nauczyciel wspomagający, dwójka...