PROJEKT SZKOLENIOWY

 

 

 

„POMAGAM! – Wiem jak!” 

KOLEJNA  3 EDYCJA NASZEGO PROJEKTU.

Głównym celem kolejnej 3 już edycji (2023/2024) naszego projektu jest dostosowanie i podniesienie kwalifikacji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością (całościowe zaburzenia rozwoju- ZA, autyzm).

Projektem obejmiemy 795 OSÓB (członków rodzin osób niepełnosprawnych, nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów i inne osoby bezpośrednio zaangażowane w proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, również na poziomie edukacyjnym) z obszaru całej Polski.

I. SZKOLENIA DLA RODZICÓW

RODZICE będą mieli możliwość zwiększenia swojej wiedzy dotyczącej niepełnosprawności  dziecka, a także zdobycia umiejętności praktycznych pozwalających na:

 • stworzenie w domu efektywnego środowiska terapeutycznego,
 • radzenie sobie z własnym stresem i frustracją związaną z niepełnosprawnością dziecka,
 • poznanie możliwości prawnych w kontaktach z instytucjami,
 • radzenie sobie z trudnymi zachowaniami dzieci,
 • rozmawianie z dzieckiem o jego niepełnosprawności,
 • zwiększenie wiedzy o chorobach współistniejących,
 • nabycie umiejętności planowania terapii i treningu komunikacji dziecka.

Każdy z uczestników będzie mógł wziąć udział w jednym bloku. Blok  to 4 dni szkoleniowe (30 godz. zegar./ 40 godz. dydaktycznych).

Rodzicom zaproponujemy do wyboru jeden z 3 Bloków:

BLOK  „Od diagnozy do terapii- autyzm małe dzieci”

Skierowany do rodziców młodszych dzieci z rozpoznaniem całościowych zaburzeń rozwoju. Składający się z następujących tematów:

 1. Od diagnozy do terapii autyzm- 1 dzień,
 2. MAM TĘ MOC- Techniki radzenia sobie z zachowaniami trudnymi dla rodziców- 2-3 dzień,
 3. Metoda zachowań werbalnych- planowanie terapii i trening komunikacji małego dziecka- 4 dzień.

BLOK „Od diagnozy do terapii- zespół Aspergera maluchy”

Skierowany do rodziców  dzieci z zespołem Aspergera. Składający się z następujących tematów

 1. Od diagnozy do terapii zespół Aspergera- 1-2 dzień,
 2. Zachowania trudne- 3 dzień,
 3. Farmakoterapia i zaburzenia współistniejące- 4 dzień.

BLOK „Od diagnozy do terapii- zespół Aspergera dzieci starsze”

Skierowany do rodziców  dzieci z zespołem Aspergera. Składający się z następujących tematów

 1. Od diagnozy do terapii zespół Aspergera- 1-2 dzień,
 2. Trudności i wsparcie nastolatka w spektrum- 3 dzień,
 3. Farmakoterapia i zaburzenia współistniejące- 4 dzień.

Planujemy zorganizowanie 5 grup (po 20 osób), każda z grup skorzysta z 4 dni szkoleniowych.

II. SZKOLENIA DLA KADRY- TERAPEUTÓW/ PEDAGOGÓW/ PSYCHOLOGÓW/ LOGOPEDÓW

KADRA pracującej z osobami z CZR-  poszerzy wiedzę  oraz zwiększy kompetencje w zakresie:

 • rozwijania umiejętności komunikacyjnych dzieci,
 • radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci w warunkach zajęć indywidualnych i grupowych,
 • prowadzenia zajęć grupowych dla dzieci ze spektrum autyzmu z naciskiem na nabywanie umiejętności społecznych,
 • wykorzystania VB-MAPP- narzędzia do oceny umiejętności oraz pisania programów, nabędzie umiejętności planowania terapii i treningu komunikacji dziecka,
 • uczenia płynności (nauczania precyzyjnego, budowania systemu kart, procedury uczenia bez błędu, najbardziej efektywnych sposobów zbierania danych),
 • rozmawiania o niepełnosprawności z dzieckiem i z grupą rówieśniczą, rozwiązywanie konfliktów w grupie.

Każdy z uczestników będzie mógł wziąć udział w jednym bloku, w zależności od swojego doświadczenia oraz zainteresowań tematycznych. Blok  to 4 dni szkoleniowe (30 godz. zegar./ 40 godz. dydaktycznych).

BLOK 1. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych – „od dźwięku do myślenia”

 • 4 dni

BLOK 2. Stosowana analiza zachowania sposobem na efektywną edukację

 • Stosowana Analiza Zachowania- 2 dni,
 • Zachowania trudne- 2 dni.

BLOK 3. Ocena i uczenie wczesnych umiejętności komunikacyjnych małych dzieci

 • VB-MAPP – behawioralne narzędzie konstruowania programów terapeutycznych i mierzenia wyników terapii, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności językowych- 2 dni,
 • Uczenie do płynności (nauczania precyzyjnego, budowania systemu kart, procedury uczenia bez błędu, najbardziej efektywnych sposobów zbierania danych)- 1 dzień,
 • Metoda zachowań werbalnych- planowanie terapii i trening komunikacji małego dziecka, które nie posiada umiejętności mowy lub ma ją poważnie ograniczoną tzw. Wczesna Interwencja Behawioralna- 1 dzień.

NOWOŚĆ:

BLOK 4. Dzieci w wieku szkolnym oraz młodzież z Zespołem Aspergera

 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci szkolnych- 2 dni,
 • Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole masowej- 1 dzień.
 • Praca terapeutyczna z nastolatkiem w spektrum- 1 dzień.

BLOK 5. Dziecko w przedszkolu 

 • Niezbędnik nauczyciela w przedszkolu- 1 dzień.
 • Nauka zabawy- 1 dzień.
 • Potęga odwrażliwiania- 1 dzień.
 • TUS dla maluchów- 1 dzień.

BLOK 6. Zachowania problemowe u osób w spektrum autyzmu

 • Trudne Zachowania- 3 dni,
 • Jak ogarnąć klasę- 1 dzień.

UWAGA: 3- dniowe Trudne Zachowania od 2- dniowych w BLOKU 2 różnią się:

– rozszerzeniem niektórych kwestii,

– dodatkowymi procedurami,

– ilością ćwiczeń oraz dodatkową sesją Q&A (pytania od uczestników dotyczące treści szkolenia i ich indywidualnych przypadków).

BLOK 7.  Stosowana analiza zachowania sposobem na efektywną edukac

 • Stosowana Analiza Zachowania- 3 dni,
 • Uczenie precyzyjne- 1 dzień.

Przewidywany koszt  udziału w 4 dniach szkoleniowych (30 godzin zegarowych/40 godzin dydaktycznych): 190zł

Projekt w 90% finansowany jest z środków PFRON, uczestnicy pokrywają 10% wkładu własnego.

Szczegółowy program poszczególnych bloków wraz z terminami dostępny tu:

Blok RODZICE- AUTYZM

Blok RODZICE- ZESPÓŁ ASPERGERA MALUCHY

Blok RODZICE- ZESPÓŁ ASPERGERA DZIECI STARSZE

SPECJALIŚCI:

Blok 1
Blok 2

Blok 3
Blok 4

Blok 5
Blok 6
Blok 7

Zgłoszenia

 1. Wypełnij formularz on-line.
 2. Czekaj na kontakt.

Po wysłaniu formularza prosimy o oczekiwanie na otrzymanie potwierdzenia e-mailem.

W przypadku pytań prosimy o kontakt, pisząc na adres: [email protected].