BLOK RODZICE- AUTYZM

RODZICE- Autyzm- POMAGAM, Wiem jak!

Zapraszamy do udziału w projekcie „POMAGAM. Wiem jak!”.

Oferujemy szkolenia: w 90% finansowane z funduszy PFRON.

Koszt uczestnictwa w 4 dniowym bloku szkoleniowym wynosi 190 zł.

Tematy szkoleń:

Od diagnozy do terapii- autyzm- 1 dzień

Prowadzący: Klaudia Mońka- psycholog i terapeuta behawioralny pracujący w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania. Z  Fundacją SCOLAR związana od 2014 roku – prowadzi terapię indywidualną, grupową, Treningi Umiejętności Społecznych oraz warsztaty dla rodziców. W Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym SCOLAR (Bielany) sprawuje funkcję dyrektora.

Czas szkolenia: 1 dzień w godz 9.00-16.30 

PROGRAM:

PROGRAM:

 1. Omówienie objawów ze spektrum autyzmu.
 2. Etiologia i jej wpływ na terapię.
 3. Mam diagnozę i co dalej? Kwestie formalne (do czego moje dziecko ma prawo) i praktyczne (wybór właściwej placówki).
 4. Cechy dobrej terapii.
 5. Wiodące i wspomagające metody terapeutyczne.
 6. Co stosowana analiza zachowania wnosi do edukacji.

Trudności i wsparcie dziecka w spektrum- radzenie sobie w trudnych sytuacjach życiowych- 1 dzień

Szkolenie  o praktycznych sposobach zapobiegania tzw. zachowaniom trudnym i metodom kształtowania prawidłowych wzorców zachowań u dzieci. Krzyk, płacz, odmowa, agresja oraz inne zachowania niepożądane dziecka zakłócają przebieg zajęć edukacyjnych. Jak właściwie na nie reagować? W jaki sposób skutecznie rozwijać pożądane zachowania?

Prowadzący: Weronika Kolczyńska- terapeuta behawioralny, dyrektor szkoły Fundacji Scolar.

Czas szkolenia: 1 dzień w godz. 9.00-16.30  

PROGRAM:

1. Zachowania trudne- co to takiego?

2. Czy to zachowanie to jeszcze norma?

3. Uczymy się obserwować i analizować zachowanie dziecka.

4. W jaki sposób się uczymy i co z tego mamy- wzmacnianie i karanie.

5. 7 „magicznych” kroków do kontroli poleceniowej.

6. Co zrobić, aby nie wybuchł pożar- „magiczne” narzędzia.

7. Pożar wybuchł… co dalej?

8. Co, jeśli występuje bunt na pokładzie podczas:

 • zabawy
 • ubierania
 • zasypiania
 • jedzenia i picia
 • mycia i innych czynności higienicznych

9. Kiedy prosić o pomoc?

10. W grupie raźniej- burza mózgów.

Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu. Współpraca z lekarzem psychiatrą w kompleksowej terapii dziecka- 1 dzień

Najnowsze badania pokazują, że 83% dzieci ujawniających zaburzenia ze spektrum autyzmu współwystępuje co najmniej jedno inne zaburzenie np. neurologiczne, psychiczne, somatyczne, inne.

Prowadzący: lek. med. Ewa Urbanowicz psychiatra dzieci i młodzieży, diagnosta zaburzeń ze spektrum autyzmu w Fundacji SCOLAR, diagnosta i terapeuta w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Ich Rodzin

Czas szkolenia: 1 dzień w godz. 9.00-16.30  

PROGRAM:

1. Praktyka medyczna dotycząca osób ujawniających objawy ze spektrum autyzmu (ASD)- Evidence Based Medicine.

2. Wybrane zaburzenia psychiczne, zachowania oraz neurorozwojowe współistniejące z ASD i farmakologii:

 • Tiki, Zespół Gilles de la Tourette’a
 • Zespól nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 • Zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia nastroju
 • Zaburzenia psychotyczne
 • Zaburzenia snu
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, mieszane zaburzenia)
 • Zachowania agresywne i autoagresywne
 • Zaburzenia napadowe

3. Rola stresu psychospołecznego- jak pomóc, by otoczenie osoby z ASD było postrzegane jako bezpieczne?

4. ASD – rola multidyscyplinarnej pomocy medycznej, np. neurologicznej, audiologicznej, okulistycznej, alergologicznej, gastroenterologicznej.

Metoda zachowań werbalnych- planowanie terapii i trening komunikacji małego dziecka- 1 dzień

Prowadzący: Joanna Mikołajczyk psycholog, analityk zachowania BCBA, superwizor BCBA

Czas szkolenia: 1 dzień w godz. 9.00-16.30 

PROGRAM:

1. Komunikacja priorytetem w terapii małego dziecka

 • Wyznaczanie celów terapeutycznych zgodnie z analizą funkcjonalną języka Skinnera
 • Kształtowanie mowy u małych dzieci nieposiadających umiejętności echowych

2. Jak nie stać się bodźcem awersyjnym?

 • Parowanie
 • Odruchowe operacje motywacyjne
 • Czego unikać w terapii małego dziecka
 • 7 kroków do kontroli poleceniowej wg Roberta Schramma

3. Efektywne uczenie małego dziecka

 • Uczenie bez błędów
 • Dobór podpowiedzi
 • Korygowanie błędów w trakcie nauki
 • Transfer – wycofywanie podpowiedzi
 • Uczenie w środowisku naturalnym (Natural Environment Teaching)

4. Pierwsze cele w terapii małego dziecka

 • Mandy – skuteczne uczenie komunikacji
 • Budowanie wspólnej uwagi
 • Kształtowanie reakcji na imię
 • Programy: „Przejście”, „Poczekaj”, „Oddawanie wzmocnień”

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

 1. Wypełnij formularz on-line.
 2. Czekaj na zwrotną wiadomość mailową (zwykle trwa to kilka minut).
 3. Postępuj zgodnie z instrukcją w otrzymanym mailu.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na mail: [email protected]

Przypominamy:

 1. Uczestnik projektu może skorzystać tylko z jednego Bloku szkoleniowego.
 2. Koszt udziału w projekcie wynosi 190 zł.
 3. Warunkiem uzyskania zaświadczenia, jest uczestnictwo we wszystkich 4 dniach szkoleniowych składających się na dany blok.

Najbliższe 4 dniowe szkolenie odbędzie się ONLINE- GRUPA 1:

18.11
Od diagnozy do terapii- autyzm
27.01
Trudności i wsparcie dziecka w spektrum- radzenie sobie w trudnych sytuacjach życiowych
03.02
Zaburzenia psych. i rozwojowe a spektrum autyzmu. Współpraca z lek. psych. w terapii dziecka
02.03
Metoda zachowań werbalnych- planowanie terapii i trening komunikacji dziecka

GRUPA 1

Data: 18 listopada 2023- 02 marca 2024

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line

ZAPISY ZAMKNIĘTE (GRUPA ZEBRANA)

Zapoznaj się z regulaminem udziału w projekcie.