BLOK RODZICE- ZESPÓŁ ASPERGERA "MALUCHY" (do 13 r.ż.)

RODZICE zespół Aspergera "maluchy" (do 13 r.ż.)- POMAGAM, Wiem jak!

Zapraszamy do udziału w projekcie „POMAGAM. Wiem jak!”.

Oferujemy szkolenia: w 90% finansowane z funduszy PFRON.

Koszt uczestnictwa w 4 dniowym bloku szkoleniowym wynosi 190 zł.

Tematy szkoleń:

Od diagnozy do terapii- zespół Aspergera- 2 dni

Szkolenie, które pomoże rodzicom zrozumieć zespół Aspergera, poznać przyczyny całościowych zaburzeń rozwojowych. Rodzice otrzymają także praktyczną poradę z zakresu socjalno- prawnych form pomocy oraz praktyczne wskazówki, jak postępować z dzieckiem w warunkach domowych.

Prowadzący:
lek. med. Ewa Urbanowicz- psychiatra dzieci i młodzieży, diagnosta i terapeuta zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Maciej Szymanowski- pedagog specjalny, trener TUS z wieloletnim letnim doświadczeniem, dyrektor Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej SCOLAR – koordynujący pracę ponad 30-tu terapeutów prowadzących grupy TUS,  corocznie kwalifikuje i dobiera do grup ponad 300 uczestników  TUS-ów.   

Katarzyna Malinowska- Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie treningu. Absolwentka psychologii w ramach MISMaP na Uniwersytecie Warszawskim z dwiema specjalnościami: Psychologią Kliniczną Dziecka i Rodziny oraz Experimental Social Psychology. Od 2017r. związana z Fundacją Scolar. Prowadzi terapię indywidualną i grupową w języku polskim i angielskim, Trening Umiejętności Społecznych oraz warsztaty dla dzieci i rodziców.

Czas szkolenia: 2 dni w godz. 9.00-16.30

PROGRAM:

Część I- lek. med. Ewa Urbanowicz

 1. Identyfikacja objawów zespołu Aspergera u dzieci- szczegółowe omówienie.
 2. Rola terapii w kontekście neuroplastyczności mózgu.
 3. Przyczyny zaburzeń ze spektrum Autyzmu, czyli co wiemy obecnie o roli czynników genetycznych i środowiskowych.
 4. Rola stresu psychospołecznego u osób ujawniających objawy zespołu Aspergera.
 5. Zespół Aspergera- rola multidyscyplinarnej pomocy medycznej (np. neurologicznej, audiologicznej, alergologicznej, gastroenterologicznej).
 6. Aspekty socjalno- prawne pomocy dzieciom z zespołem Aspergera:
  a/współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
  b/subwencja oświatowa
  c/pomoc nauczyciela wspomagającego w placówkach oświatowych
  d/wolontariat
  e/specjalistyczne Usługi Opiekuńcze
  f/turnusy terapeutyczne.

Część II- Maciej Szymanowski/Katarzyna Malinowska

 1. Zasady organizowania terapii dziecka w świetle badań dotyczących skuteczności wybranych metod terapeutycznych.
 2. Na co zwracamy uwagę w terapii- dostosowanie metod do specyficznych potrzeb i trudności dziecka.
 3. Strukturyzacja, wizualizacja, motywacja, potrzeby sensoryczne- w domu i w placówce.
 4. Terapia indywidualna i Trening Umiejętności Społecznych.
 5. Wybór placówki edukacyjnej i realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o kształceniu specjalnym na terenie szkoły.
 6. Kiedy powiedzieć dziecku o diagnozie, jak przekazywać informacje placówce, do której uczęszcza dziecko- klauzula poufności i prawa rodzica.
 7. Trudne zachowania dziecka- ABC postępowania.
 8. Pomoc dla rodzica w kryzysie, przyjazne placówki.

Zachowania trudne- 1 dzień

Szkolenie  o praktycznych sposobach zapobiegania tzw. zachowaniom trudnym i metodom kształtowania prawidłowych wzorców zachowań. Krzyk, płacz, odmowa, agresja oraz inne zachowania niepożądane dziecka zakłócają przebieg zajęć edukacyjnych. Jak właściwie na nie reagować? W jaki sposób skutecznie rozwijać pożądane zachowania?

Prowadzący:

Maciej Szymanowski- pedagog specjalny, trener TUS z wieloletnim letnim doświadczeniem, dyrektor Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej SCOLAR- koordynujący pracę ponad 30-tu terapeutów prowadzących grupy TUS,  corocznie kwalifikuje i dobiera do grup ponad 300 uczestników  TUS-ów.

Katarzyna Malinowska- Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie treningu. Absolwentka psychologii w ramach MISMaP na Uniwersytecie Warszawskim z dwiema specjalnościami: Psychologią Kliniczną Dziecka i Rodziny oraz Experimental Social Psychology. Od 2017r. związana z Fundacją Scolar. Prowadzi terapię indywidualną i grupową w języku polskim i angielskim, Trening Umiejętności Społecznych oraz warsztaty dla dzieci i rodziców.

Czas szkolenia: 1 dzień w godz. 9.00-16.30  

PROGRAM:

1. Co ma wpływ na zachowanie i utrwalanie zachowania?
2. Zachowania trudne.
3. Jakie mogę być funkcje trudnych zachowań? Jak poznać ich funkcje?
4. Redukowanie zachowań niepożądanych- oddziaływania proaktywne.
5. Redukowanie zachowań niepożądanych- oddziaływania reaktywne.
6. Wypracowanie zachowań pożądanych i ich generalizacja.
7. Jak współpracować z profesjonalistami pracującymi z dzieckiem/nastolatkiem w szkole i na terapii?

Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu. Współpraca z lekarzem psychiatrą w kompleksowej terapii dziecka- 1 dzień

Najnowsze badania pokazują, że 83% dzieci ujawniających zaburzenia ze spektrum autyzmu współwystępuje co najmniej jedno inne zaburzenie np. neurologiczne, psychiczne, somatyczne, inne.

Prowadzący: lek. med. Ewa Urbanowicz psychiatra dzieci i młodzieży, diagnosta zaburzeń ze spektrum autyzmu w Fundacji SCOLAR, diagnosta i terapeuta w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Ich Rodzin.

Czas szkolenia: 1 dzień w godz 9.00-16.30 

PROGRAM:

1. Praktyka medyczna dotycząca osób ujawniających objawy ze spektrum autyzmu (ASD)- Evidence Based Medicine.

2. Wybrane zaburzenia psychiczne, zachowania oraz neurorozwojowe współistniejące z ASD i farmakologii:

 • Tiki, Zespół Gilles de la Tourette’a
 • Zespól nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 • Zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia nastroju
 • Zaburzenia psychotyczne
 • Zaburzenia snu
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, mieszane zaburzenia)
 • Zachowania agresywne i autoagresywne
 • Zaburzenia napadowe

3. Rola stresu psychospołecznego- jak pomóc, by otoczenie osoby z ASD było postrzegane jako bezpieczne?

4. ASD – rola multidyscyplinarnej pomocy medycznej, np. neurologicznej, audiologicznej, okulistycznej, alergologicznej, gastroenterologicznej.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

 1. Wypełnij formularz on-line.
 2. Czekaj na zwrotną wiadomość mailową (zwykle trwa to kilka minut).
 3. Postępuj zgodnie z instrukcją w otrzymanym mailu.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na mail: [email protected]

Przypominamy:

 1. Uczestnik projektu może skorzystać tylko z jednego Bloku szkoleniowego.
 2. Koszt udziału w projekcie wynosi 190 zł.
 3. Warunkiem uzyskania zaświadczenia, jest uczestnictwo we wszystkich 4 dniach szkoleniowych składających się na dany blok.

Najbliższe 4 dniowe szkolenie odbędzie się ONLINE- GRUPA 1:

30.09
Od diagnozy do terapii- zespół Aspergera cz.1
07.10
Od diagnozy do terapii- zespół Aspergera cz.2
08.10
Zachowania trudne
14.10
Zaburzenia psych. i rozwojowe a spektrum autyzmu. Współpraca z lek. psych. w terapii dziecka

GRUPA 2 (ON-LINE):

06.01
Od diagnozy do terapii zespół Aspergera cz.1
13.01
Od diagnozy do terapii zespół Aspergera cz.2
14.01
Zachowania trudne
27.01
Zaburzenia psych. i rozwojowe a spektrum autyzmu. Współpraca z lek. psych. w terapii dziecka

GRUPA 1

Data: 30 września- 14 października 2023

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line

GRUPA 2

Data: 06 stycznia- 27 stycznia 2024

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line

Formularze zapisu czynne będą od 02.10.2023r.

Zapoznaj się  z regulaminem udziału w projekcie.