Diagnoza – formularz zgłoszeniowy

Z uwagi na dużą liczbę pacjentów oczekujących na diagnozę, czasowo zawiesiliśmy przyjmowanie zgłoszeń.