Co to jest Stosowana Analiza Zachowania?

W ramach Stosowanej Analizy Zachowania wykorzystujemy procedury, które wywodzą się z praw rządzących zachowaniem człowieka. Dzięki nim uczymy dzieci zachowań potrzebnych do niezależnego życia, adekwatnych społecznie umiejętności oraz niwelujemy problemy społeczne.

Stosowana Analiza Zachowania

Jest dyscypliną naukową. Wykorzystuje procedury, które wywodzą się z praw rządzących zachowaniem, aby dzięki nim uczyć potrzebnych do niezależnego życia, adekwatnych społecznie umiejętności oraz niwelować problemy istotne społecznie. Stosowana Analiza Zachowania jest metodą opartą na dowodach naukowych, a jej 7 podstawowych charakterystyk to:

  • Stosowana –koncentrujemy się na uczeniu zachowań społecznie istotnych, ważnych dla naszych podopiecznych i ich rodzin
  • Behawioralna –skupiamy się na zachowaniu dziecka samym w sobie, które może być bezpośrednio obserwowane i mierzone
  • Analityczna –analizujemy zachowanie dziecka i szukamy zależności pomiędzy wydarzeniami a tym zachowaniem
  • Technologiczna –stosowane przez nas procedury są tak opisane, aby mogły być powielane przez inne osoby
  • Koncepcyjnie systematyczna –procedury odnoszą się do zasad kierujących zachowaniem
  • Efektywna –efekty podejmowanych interwencji są bezpośrednio mierzone, a na podstawie pomiarów podejmowane są decyzje, tak, aby umożliwić osiągnięcie zmian korzystnych dla podopiecznego
  • Przynosząca zgeneralizowane skutki – jednym z naszych priorytetów jest to, aby zmiany, które wprowadzamy były utrwalone i zgeneralizowane na różne konteksty codziennego funkcjonowania