Pierwszy VB-MAPP w Polsce

5 września 2015 roku Fundacja SCOLAR zorganizowała pierwszą w Polsce konferencję szkoleniową VB-MAPP – Behawioralne podejście do oceny umiejętności językowych w terapii dzieci z autyzmem.

W konferencji wzięło udział 300 specjalistów z Polski i Litwy. VB-MAPP prezentował twórca metody i autor przetłumaczonej przez SCOLAR książki dr Mark Sundberg, międzynarodowy specjalista z zakresu rozwoju mowy u dzieci z autyzmem, psycholog kliniczny z kilkudziesięcioletnią praktyką. VB-MAPP jest dzisiaj w Polsce najczęściej stosowanym narzędzie oceny efektów terapeutycznych dzieci ze spektrum autyzmu. Przetłumaczony przez Fundację Podręcznik  w ciągu kilka lat rozszedł się w liczbie ponad 1800 egzemplarzy.