RODZICE

RODZICE zespół ASPERGERA -POMAGAM, Wiem jak!

Zapraszamy do udziału w projekcie „POMAGAM. Wiem jak! ”

Oferujemy szkolenia: w 90% finansowane z funduszy PFRON.

Koszt uczestnictwa w 4 dniowym bloku szkoleniowym wynosi 190 zł.

Tematy szkoleń:

Od diagnozy do terapii zespół Aspergera- 2 dni

Szkolenie które pomoże rodzicom zrozumieć Zespół Aspergera, poznać przyczyny całościowych zaburzeń rozwojowych. Rodzice otrzymają także praktyczną poradę z zakresu socjalno- prawnych form pomocy oraz praktyczne wskazówki, jak postępować z dzieckiem w warunkach domowych.

Prowadzący:
lek. med. Ewa Urbanowicz- psychiatra dzieci i młodzieży, diagnosta i terapeuta zaburzeń ze spektrum autyzmu

MACIEJ SZYMANOWSKI – pedagog specjalny, trener TUS z wieloletnim letnim doświadczeniem, dyrektor Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej SCOLAR – koordynujący pracę ponad 30-tu terapeutów prowadzących grupy TUS,  corocznie kwalifikuje i dobiera do grup ponad 300 uczestników  TUS-ów.   

KATARZYNA MALINOWSKA -Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie treningu. Absolwentka psychologii w ramach MISMaP na Uniwersytecie Warszawskim z dwiema specjalnościami: Psychologią Kliniczną Dziecka i Rodziny oraz Experimental Social Psychology. Od 2017 związana z Fundacją Scolar. Prowadzi terapię indywidualną i grupową w języku polskim i angielskim, Trening Umiejętności Społecznych oraz warsztaty dla dzieci i rodziców.

Czas szkolenia: 2 dni w godz. 9.00-16.30

PROGRAM:

Część I- lek. med. Ewa Urbanowicz

 1. Identyfikacja objawów zespołu Aspergera u dzieci- szczegółowe omówienie.
 2. Rola terapii w kontekście neuroplastyczności mózgu.
 3. Przyczyny zaburzeń ze spektrum Autyzmu, czyli co wiemy obecnie o roli czynników genetycznych i środowiskowych.
 4. Rola stresu psychospołecznego u osób ujawniających objawy zespołu Aspergera.
 5. Zespół Aspergera– rola multidyscyplinarnej pomocy medycznej (np. neurologicznej, audiologicznej, alergologicznej, gastroenterologicznej).
 6. Aspekty socjalno– prawne pomocy dzieciom z zespołem Aspergera:
  a/współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
  b/subwencja oświatowa
  c/pomoc nauczyciela wspomagającego w placówkach oświatowych
  d/wolontariat
  e/specjalistyczne Usługi Opiekuńcze
  f/turnusy terapeutyczne

Część II MACIEJ SZYMANOWSKI/KATARZYNA MALINOWSKA

 1. Zasady organizowania terapii dziecka w świetle badań dotyczących skuteczności wybranych metod terapeutycznych.
 2. Na co zwracamy uwagę w terapii – dostosowanie metod do specyficznych potrzeb i trudności dziecka.
 3. Strukturyzacja, wizualizacja, motywacja, potrzeby sensoryczne – w domu i w placówce.
 4. Terapia i indywidualna i Trening Umiejętności Społecznych.
 5. Wybór placówki edukacyjnej i realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o kształceniu specjalnym na terenie szkoły.
 6. Kiedy powiedzieć dziecku o diagnozie, jak przekazywać informacje placówce, do której uczęszcza dziecko – klauzula poufności i prawa rodzica.
 7. Trudne zachowania dziecka – ABC postępowania.
 8. Pomoc dla rodzica w kryzysie, przyjazne placówki.

Zachowania trudne- 1 dzień

Szkolenie  o praktycznych sposobach zapobiegania tzw. zachowaniom trudnym i metodom kształtowania prawidłowych wzorców zachowań . Krzyk, płacz, odmowa, agresja oraz inne zachowania niepożądane dziecka zakłócają przebieg zajęć edukacyjnych. Jak właściwie na nie reagować? W jaki sposób skutecznie rozwijać pożądane zachowania?

Prowadzący:

MACIEJ SZYMANOWSKI – pedagog specjalny, trener TUS z wieloletnim letnim doświadczeniem, dyrektor Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej SCOLAR – koordynujący pracę ponad 30-tu terapeutów prowadzących grupy TUS,  corocznie kwalifikuje i dobiera do grup ponad 300 uczestników  TUS-ów.

KATARZYNA MALINOWSKA -Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie treningu. Absolwentka psychologii w ramach MISMaP na Uniwersytecie Warszawskim z dwiema specjalnościami: Psychologią Kliniczną Dziecka i Rodziny oraz Experimental Social Psychology. Od 2017 związana z Fundacją Scolar. Prowadzi terapię indywidualną i grupową w języku polskim i angielskim, Trening Umiejętności Społecznych oraz warsztaty dla dzieci i rodziców.
Czas szkolenia:  1 dzień w godz. 9.00-16.30  

PROGRAM:

1.Co ma wpływ na zachowanie i utrwalanie zachowania?
2.Zachowania trudne
3.Jakie mogę być funkcje trudnych zachowań? Jak poznać ich funkcje?
4.Redukowanie zachowań niepożądanych – oddziaływania proaktywne
5.Redukowanie zachowań niepożądanych – oddziaływania reaktywne
6.Wypracowanie zachowań pożądanych i ich generalizacja
7.Jak współpracować z profesjonalistami pracującymi z dzieckiem/nastolatkiem w szkole i na terapii?

Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu. Współpraca z lekarzem psychiatrą w kompleksowej terapii dziecka - 1 dzień

Najnowsze badania pokazują, że 83% dzieci ujawniających zaburzenia ze spektrum autyzmu współwystępuje co najmniej jedno inne zaburzenie np. neurologiczne, psychiczne, somatyczne, inne.

Prowadzący: lek. med. Ewa Urbanowicz psychiatra dzieci i młodzieży, diagnosta zaburzeń ze spektrum autyzmu w Fundacji SCOLAR, diagnosta i terapeuta w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Ich Rodzin

Czas szkolenia: 1 dzień w godz 9.00-16.30 

PROGRAM:

1. Praktyka medyczna dotycząca osób ujawniających objawy ze spektrum autyzmu (ASD) – Evidence Based Medicine

2. Wybrane zaburzenia psychiczne, zachowania oraz neurorozwojowe współistniejące z ASD i farmakologii

 • Tiki, Zespół Gilles de la Tourette’a
 • Zespól nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 • Zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia nastroju
 • Zaburzenia psychotyczne
 • Zaburzenia snu
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, mieszane zaburzenia)
 • Zachowania agresywne i autoagresywne
 • Zaburzenia napadowe

3. Rola stresu psychospołecznego- jak pomóc, by otoczenie osoby z ASD było postrzegane jako bezpieczne

4. ASD – rola multidyscyplinarnej pomocy medycznej, np. neurologicznej, audiologicznej, okulistycznej, alergologicznej, gastroenterologicznej

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

 1. Wypełnij formularz on-line.
 2. Czekaj na zwrotną wiadomość mailową (zwykle trwa to kilka minut).
 3. Postępuj zgodnie z instrukcją w otrzymanym mailu.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na mail: [email protected]

Przypominamy:

 1. Uczestnik projektu może skorzystać tylko z jednego Bloku szkoleniowego.
 2. Koszt udziału w projekcie wynosi 190 zł.
 3. Warunkiem uzyskania zaświadczenia, jest uczestnictwo we wszystkich 4 dniach szkoleniowych składających się na dany blok.

Najbliższe 4 dniowe szkolenie odbędzie się ONLINE - GRUPA 1:

15.10
Od diagnozy do terapii zespół Aspergera cz.1
22.10
Od diagnozy do terapii zespół Aspergera cz.2
23.10
Zachowania trudne
05.11
Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu. Współpraca z lek. psych. w terapii dziecka

GRUPA 2 ON-LINE

22.10
Od diagnozy do terapii zespół Aspergera cz.1
26.11
Od diagnozy do terapii zespół Aspergera cz.2
27.11
Zachowania trudne
03.12
Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu. Współpraca z lek. psych. w terapii dziecka

GRUPA 3 ON-LINE

04.03
Od diagnozy do terapii zespół Aspergera cz.1
11.03
Od diagnozy do terapii zespół Aspergera cz.2
12.03
Zachowania trudne
25.03
Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu. Współpraca z lek. psych. w terapii dziecka

GRUPA 1

Data: 15 października- 05 listopada 2022

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line

ZAPISY ZAMKNIĘTE

GRUPA 2

Data: 22 października- 03 grudnia 2022

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line

ZAPISY ZAMKNIĘTE

GRUPA 3

Data: 04- 25 marca 2023

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: on-line

ZAPISY ZAMKNIĘTE

Zapoznaj się  z regulaminem udziału w projekcie.