BLOK 4

BLOK 4. Efektywna praca z grupą

W ramach bloku proponujemy następujące tematy:

 1. Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci szkolnych- 2 dni,
 2. Praca z grupą- szkolenie dla specjalistów i nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym- 1 dzień.
 3. Zabawa najlepszym sposobem na naukę umiejętności społecznych-1 dzień.

PROGRAM POSZCZEGÓLNYCH DNI SZKOLENIOWYCH:

1-2 DZIEŃ Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci szkolnych

Szkolenie z metody TUS jako jednej z podstawowych form oddziaływania terapeutycznego w pracy z wysokofunkcjonującymi dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Jak dobierać grupy? Jak realizować trening TUS? Jakie metody są skuteczne a jakie nie?

Prowadzący:

MACIEJ SZYMANOWSKI – pedagog specjalny, trener TUS z wieloletnim letnim doświadczeniem, dyrektor Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej SCOLAR – koordynujący pracę ponad 30-tu terapeutów prowadzących grupy TUS,  corocznie kwalifikuje i dobiera do grup ponad 300 uczestników  TUS-ów.

KATARZYNA MALINOWSKA-Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie treninguAbsolwentka psychologii w ramach MISMaP na Uniwersytecie Warszawskim z dwiema specjalnościami: Psychologią Kliniczną Dziecka i Rodziny oraz Experimental Social Psychology.Od 2017 związana z Fundacją Scolar. Prowadzi terapię indywidualną i grupową w języku polskim i angielskim, Trening Umiejętności Społecznych oraz warsztaty dla dzieci i rodziców.
Czas szkolenia: 2 dni w godz. 9.00-16.30 

PROGRAM

 1. Rekrutacja i dobieranie uczestników do grup
 2. Struktura zajęć TUS
 3. System motywacyjny- dlaczego jest ważny i jak powinno się go stosować?
 4. Skuteczne i nieskuteczne techniki terapeutyczne w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu
 5. Zachowania trudne- przyczyny i jak sobie z nimi radzić?
 6. Tematyka TUS-ów
 7. Tworzenie scenariuszy zajęć
 8. Przekazywanie informacji zwrotnej rodzicom

3 Dzień Praca z grupą

Szkolenie dla specjalistów i nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Prowadzący:  Michalina Korzeniewska- pedagog specjalny, analityk zachowania BCBA, nauczyciel w szkole Fundacji Scolar

Czas szkolenia: 1 dzień w godz. 9.00-16.30 

PROGRAM:

1. Dlaczego dzieciom się nie chce?- o motywacji

 • o wzmocnieniach i wzmacnianiu
 • o grupowych systemach motywacyjnych
 • o pochwale specyficzne

2. Skuteczne techniki zarządzania grupą

 • zasady jako najbardziej opłacalna forma zarządzania grupą
 • uczenie proszenia o uwagę
 • aktywne reagowanie uczniów (active student responding) – czym jest i dlaczego warto z niego korzystać

3. Jak uczymy?

 • wykorzystanie elementów Nauczania Bezpośredniego (Direct Instruction)
 • Boardwork- jak uczyć grupę  nowych umiejętności   „przy tablicy”
 • wyznaczanie celów (pin point)
 • nauka przez obserwację (observational learning
 • nauka koleżeńska (peer tutoring)

4.  Organizacja pracy

 • jak planować lekcję
 • organizacja pomocy dydaktycznych
 • co zrobić, żeby nie było nudno?

4 DZIEŃ Zabawa najlepszym sposobem na naukę umiejętności społecznych

Projektowanie Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Prowadzący: Klaudia Mońka- psycholog, wieloletni terapeuta, dyrektor przedszkola Fundacji Scolar na Bielanach

Czas szkolenia: 1 dzień w godz. 9.00-16.30

PROGRAM:

1. Nauka zabawy priorytetem w pracy z dziećmi.

2. Rola zabawy w życiu dziecka i jej wpływ na rozwój umiejętności społecznych.

3. Tworzenie środowiska do rozwoju zabawy

 • Planowanie grup
 • Wybór uczestników
 • Wyznaczenie konkretnych celów
 • Dobór gier i zabaw

4. Ocena umiejętności zabawy (kwestionariusze, obserwacja, PLAC).

5. Zabawa kierowana – dobór sposobu uczenia.

6. Jak się bawić? Filmy przedstawiające naukę konkretnych zabaw.

7. Wpisywanie umiejętności społecznych – wybór właściwych celów, wzmacnianie interakcji społecznych.

8. Monitorowanie nabywanych umiejętności zabawy i umiejętności społecznych.

GRUPA 1: (INFORMUJEMY, ŻE LISTA ZAPISÓW JEST JUŻ ZAMKNIĘTA)

10-11.07
1 i 2 dzień TUS- dla dzieci szkolnych
21.08
3 dzień Praca z grupą
28.08
4 dzień Zabawa najlepszym sposobem na naukę umiejętności społecznych

GRUPA 2 (INFORMUJEMY, ŻE LISTA ZAPISÓW JEST JUŻ ZAMKNIĘTA):

17-18.07
1 i 2 dzień TUS- dla dzieci szkolnych
22.08
3 dzień Praca z grupą
29.08
4 dzień Zabawa najlepszym sposobem na naukę umiejętności społecznych

GRUPA 3: (INFORMUJEMY, ŻE LISTA ZAPISÓW JEST JUŻ ZAMKNIĘTA)

4-5.09
1 i 2 dzień TUS- dla dzieci szkolnych
18.09
3 dzień Zabawa najlepszym sposobem na naukę umiejętności społecznych
19.09
4 dzień Praca z grupą

GRUPA 4 ONLINE (INFORMUJEMY, ŻE LISTA ZAPISÓW JEST JUŻ ZAMKNIĘTA):

18-19.09
1 i 2 dzień TUS- dla dzieci szkolnych
25.09
3 dzień Praca z grupą
26.09
4 dzień Zabawa najlepszym sposobem na naukę umiejętności społecznych

GRUPA 5 ONLINE (INFORMUJEMY, ŻE LISTA ZAPISÓW JEST JUŻ ZAMKNIĘTA)

02-03.10
1 i 2 dzień TUS- dla dzieci szkolnych
16.10
3 dzień Zabawa najlepszym sposobem na naukę umiejętności społecznych
23.10
4 dzień Praca z grupą

GRUPA 6 ONLINE (INFORMUJEMY, ŻE LISTA ZAPISÓW JEST JUŻ ZAMKNIĘTA)

09-10.10
1 i 2 dzień TUS- dla dzieci szkolnych
23.10
3 dzień Zabawa najlepszym sposobem na naukę umiejętności społecznych
24.10
4 dzień Praca z grupą

GRUPA 9 ONLINE (INFORMUJEMY, ŻE LISTA ZAPISÓW JEST JUŻ ZAMKNIĘTA):

04-05.12
1 i 2 dzień TUS- dla dzieci szkolnych
11.12
3 dzień Praca z grupą
12.12
4 dzień Zabawa najlepszym sposobem na naukę umiejętności społecznych

GRUPA 10 ONLINE:

08-09.01
1 i 2 dzień TUS- dla dzieci szkolnych
15.01
3 dzień Praca z grupą
22.01
4 dzień Zabawa najlepszym sposobem na naukę umiejętności społecznych

Jak się zapisać?

 1. Sprawdź czy odpowiadają Ci wszystkie 4 terminy spotkań. Warunkiem otrzymania zaświadczenia z udziału w szkoleniu, jest uczestnictwo we wszystkich dniach szkoleniowych.
 2. Pobierz dokumenty – formularz programowy, oświadczenie, ankietę, wypełnij, podpisz, następnie zeskanuj lub zrób zdjęcie i zapisz w formacie PDF.
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line, dołącz do niego podpisane dokumenty w formacie PDF.
 4. Czekaj na mailowe potwierdzenie zapisu wraz z informacjami o płatności.

Formularz zgłoszeniowy nie jest formularzem kontaktowym.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na mail: [email protected]

Przypominamy:

 1. Uczestnik projektu może skorzystać tylko z jednego  Bloku szkoleniowego
 2. Koszt udziału w projekcie wynosi 120 zł.
 3. Warunkiem uzyskania zaświadczenia, jest uczestnictwo we wszystkich 4 dniach szkoleniowych składających się na dany blok.

 

GRUPA 1

Data: 10 -11 lipca 2021, 21 sierpień 2021, 28 sierpień 2021,

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: wideokonferencja online przez zoom

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

 

 

GRUPA 2

Data: 17 -18 lipca 2021, 22 sierpień 2021, 29 sierpień 2021,

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: wideokonferencja online przez zoom

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

 

 

GRUPA 3

Data: 4 -5 września 2021, 18-19 września 2021,

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: wideokonferencja online przez zoom

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

 

 

GRUPA 4

Data: 18-19 września 2021, 25-26 września 2021,

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: wideokonferencja online przez zoom

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

 

 

GRUPA 5

Data: 02-03 październik 2021, 16 październik, 23 październik 2021,

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: wideokonferencja online przez zoom

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

 

 

GRUPA 6

Data: 09-10 październik 2021, 23-24 październik 2021,

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: wideokonferencja online przez zoom

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

 

 

GRUPA 9

Data: 04-05 grudnia 2021, 11-12 grudnia 2021,

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: wideokonferencja online przez zoom

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

 

 

GRUPA 10

Data: 08-09 stycznia 2022, 15 oraz 22 stycznia 2022,

Czas trwania: 30 godzin

Miejsce: wideokonferencja online przez zoom

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Pobierz, podpisz i odeślij w trakcie zapisu (dołącz do formularza zapisu) w formacie PDF

 1. Formularz programowy oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych

2. Ankieta

 

Zapoznaj się  z Regulaminem udziału w projekcie.